COVID-19 Fight
Összesen 15 találat 6 szótárban. Részletek
felsorolásfn
  1. specification
   USA: spe"sʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: spesɪfɪkeɪʃn
  1. enumeration
   USA: ʌ·nuː"məː·eɪ'ʃʌ·n UK: ɪnjuːməreɪʃn
  1. capitulation
   USA: kʌ·pɪ"tʃʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: kəpɪtʃʊleɪʃn
  1. assignment
   USA: ʌ·saɪ'nmʌ·nt UK: əsaɪnmənt
felsorolási helyfn
  1. billing
   USA: bɪ'lɪ·ŋ UK: bɪlɪŋ
felsorolásfn
  1. e Aufstellung
   1. többes szám:
   2. Aufstellungen
   1. birtokos eset:
   2. Aufstellung
  1. e Angabe
   'angaːbə
felsorolásfn
felsorolásnincs
felsorolás jellegűnincs
felsorolásjelzőnincs
 1. Power Point
felsorolásszerűnincs
összefoglaló felsorolásnincs
 1. mint retorikai formula
részletes felsorolásnincs
hosszú, unalmas felsorolásnincs
vértanú cselekedeteinek felsorolásanincs
 1. ünnepi megemlékezéskor
a beszéd fő pontjainak felsorolásafn
 1. klasszikus jogi szónoklattan
  1. catastasi
   n inv catástasi
felsorolásnincs
felsorolásfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása