COVID-19 Fight
Összesen 35 találat 8 szótárban.
feltételesmn
  1. supposititious
   UK: səpɔzɪtɪʃəs
  1. qualified
   USA: kwɔ'lʌ·faɪ"d UK: kwɔlɪfaɪd
  1. provisory
   UK: prəvaɪzəriː
  1. potential
   USA: pʌ·te'ntʃʌ·l UK: pətenʃl
  1. iffy
   USA: ɪ'fiː·
  1. contingent
   USA: kʌ·ntɪ'nʤʌ·nt UK: kəntɪnʤənt
  1. conditioned
   USA: kʌ·ndɪ'ʃʌ·nd UK: kəndɪʃnd
  1. conditional
   USA: kʌ·ndɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: kəndɪʃənl
feltételesenhsz
  1. optionally
   UK: ɔpʃnəliː
feltételesen szabadlábon lévői
  1. paroled
   USA: pəː·oʊ'ld UK: pəroʊld
feltételes megállófn
  1. request stop
   USA: riː·kwe'st stɔ'p UK: rɪkwest stɔp
  1. cars stop by request
   USA: kɔ'z stɔ'p baɪ' riː·kwe'st UK: kɑz stɔp baɪ rɪkwest
feltételes megállóhelyfn
feltételes (mód)mn
  1. conditional
   USA: kʌ·ndɪ'ʃʌ·nʌ·l UK: kəndɪʃənl
feltételes reflexkif
  1. conditioned reflex
   USA: kʌ·ndɪ'ʃʌ·nd riː'fle·ks UK: kəndɪʃnd riːfleks
feltételes szabadlábfn
 1. jog
  1. probation
   USA: proʊ·beɪ'ʃʌ·n UK: prəbeɪʃn
feltételes ugráskif
  1. conditional jump
   USA: kʌ·ndɪ'ʃʌ·nʌ·l ʤʌ'mp UK: kəndɪʃənl ʤʌmp
feltételesmn
  1. bedingt
   bə'dɪŋt
feltételes megállóhelyfn
feltételesmn
feltételesnincs
feltételesennincs
feltételesmn
feltételes megállónincs
feltételes mellékmondatot követő főmondatfn
  1. apodosi
   n inv apódosi
feltételes módnincs
feltételes módfn
feltételes mondatfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása