Összesen 84 találat 8 szótárban. Részletek
felveszi
  1. withdraw, -drew, -drawn
   USA: wɪ"θdrɔː' druː' drɔː'n UK: wɪðdrɔː druː drɔːn
  1. tick out
   USA: tɪ'k aʊ't UK: tɪk aʊt
  1. take up
   USA: teɪ'k ʌ'p UK: teɪk ʌp
  1. take on
   USA: teɪ'k ɔ'n UK: teɪk ɔn
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
  1. E jegyzőkönyvet továbbítani kell a Bizottságnak.
    1. This record shall be forwarded to the Commission.
  1. átv put on
   USA: pʊ't ɔ'n UK: pʊt ɔn
  1. pull on
   USA: pʊ'l ɔ'n UK: pʊl ɔn
  1. pick up
   USA: pɪ'k ʌ'p UK: pɪk ʌp
  1. lay on
   USA: leɪ' ɔ'n UK: leɪ ɔn
  1. get on
   USA: gɪ't ɔ'n UK: get ɔn
  1. get into
   USA: gɪ't ɪ"ntʌ· UK: get ɪntuː
  1. enrol
   UK: ɪnroʊl
  1. engage
   USA: e·ngeɪ'ʤ UK: ɪngeɪʤ
  1. draw on
   USA: drɔː' ɔ'n UK: drɔː ɔn
  1. don
   USA: dɔ'n UK: dɔn
  1. contract
   USA: kʌ·ntræ'kt UK: kɔntrækt
 1. hajó
  1. bunker
   USA: bʌ'ŋkəː· UK: bʌŋkər
  1. assume
   USA: ʌ·suː'm UK: əsjuːm
  1. adopt
   USA: ʌ·dɔ'pt UK: ədɔpt
  1. admit
   USA: ʌ·dmɪ't UK: ədmɪt
felvesz/felemeli
  1. take up
   USA: teɪ'k ʌ'p UK: teɪk ʌp
felvesz (hangszalagra)i
  1. take down
   USA: teɪ'k daʊ'n UK: teɪk daʊn
felveszi a bikáti
  1. bull
   USA: bʊ'l UK: bʊl
felveszi a kagylóti
  1. pick up the phone
   USA: pɪ'k ʌ'p ðiː· foʊ'n UK: pɪk ʌp ðiː foʊn
felveszi a telefonkagylótkif
  1. take off the receiver
   USA: teɪ'k ɔː'f ðiː· riː·siː'vəː· UK: teɪk ɔf ðiː rɪsiːvər
  1. lift the receiver
   USA: lɪ'ft ðiː· riː·siː'vəː· UK: lɪft ðiː rɪsiːvər
felveszi a telefontkif
  1. answer the phone
   USA: æ'nsəː· ðiː· foʊ'n UK: ɑnsər ðiː foʊn
felveszi a versenyti
  1. cope
   USA: koʊ'p UK: koʊp
felveszi a versenyt vkiveli
  1. cope
   USA: koʊ'p UK: koʊp
felveszi a versenyt vmiveli
felveszi az érintkezésti
  1. szl US reach
   USA: riː'tʃ UK: riːtʃ
felveszi a(z odadobott) kesztyűtkif
  1. take up the gauntlet
   USA: teɪ'k ʌ'p ðiː· gɔː'ntlʌ·t UK: teɪk ʌp ðiː gɔːntlɪt
felveszik vhovai
felvesz (munkát)i
  1. take on
   USA: teɪ'k ɔ'n UK: teɪk ɔn
felvesz (műsort)i
  1. transcribe
   USA: træ·nskraɪ'b UK: trænskraɪb
felvesz (pénzt)fn
  1. draw
   USA: drɔː' UK: drɔː
felvesz (pl. ruhát); továbbmegy;kif
felvesz (ruhadarabot)i
  1. don
   USA: dɔ'n UK: dɔn
felvesz vkit (iskolába)kif
felvesz vkit (kocsival)i
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása