COVID-19 Fight
Összesen 31 találat 8 szótárban. Részletek
fenntartásfn
  1. vindication
   USA: vɪ"ndʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: vɪndɪkeɪʃn
  1. sustenance
   USA: sʌ'stʌ·nʌ·ns UK: sʌstɪnəns
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
 1. jog
  1. saving
   USA: seɪ'vɪ·ŋ UK: seɪvɪŋ
  1. rég biz salvo
   USA: sæ'lvoʊ· UK: sælvoʊ
  1. reserve
   USA: riː·zəː'v UK: rɪzəːv
  1. US reservation
   USA: re"zəː·veɪ'ʃʌ·n UK: rezəveɪʃn
  1. proviso
   USA: prʌ·vaɪ'zoʊ· UK: prəvaɪzoʊ
  1. maintenance
   USA: meɪ'ntnʌ·ns UK: meɪntənəns
  1. A magazin ötleteket ad a ház fenntartási költségeinek csökkentésére.
    1. The magazine offfers tips on cutting your house maintenance costs.
  1. continuance
   USA: kʌ·ntɪ'nyuː·ʌ·ns UK: kəntɪnjʊəns
  1. ált conservation
   USA: kɔ"nsəː·veɪ'ʃʌ·n UK: kɔnsəveɪʃn
  1. caveat
   USA: keɪ'viː·æ"t UK: keɪvɪæt
fenntartásai vannak vmivel kapcsolatbani
fenntartási költségfn
  1. upkeep
   USA: ʌ'pkiː"p UK: ʌpkiːp
fenntartási költségekkif
  1. running expenses
   USA: rʌ'nɪ·ŋ ɪ·kspe'nsʌ·z UK: rʌnɪŋ ɪkspensɪz
fenntartás nélkülkif
  1. without reservation
   USA: wɪ"ðaʊ't re"zəː·veɪ'ʃʌ·n UK: wɪðaʊt rezəveɪʃn
  1. without qualification
   USA: wɪ"ðaʊ't kwɔ"lʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: wɪðaʊt kwɔlɪfɪkeɪʃn
  1. unreservedly
   UK: ʌnrɪzəːvɪdliː
fenntartás nélkül beszéli
  1. make bold with sy
   USA: meɪ'k boʊ'ld wʌ·ð saɪ'
fenntartás nélkül bízik vkibeni
  1. trust sy implicitly
   USA: trʌ'st saɪ' ɪ"mplɪ'sʌ·tliː·
  1. place every confidence in sy
   USA: pleɪ's e'vriː· kɔ'nfʌ·dʌ·ns ɪ'n saɪ'
  1. place confidence in sy
   USA: pleɪ's kɔ'nfʌ·dʌ·ns ɪ'n saɪ'
fenntartás nélkülimn
  1. unreserved
   UK: ʌnrɪzəːvd
  1. unmixed
   USA: ʌ·nmɪ'kst UK: ʌnmɪkst
  1. implicit
   USA: ɪ"mplɪ'sʌ·t UK: ɪmplɪsɪt
fenntartássalkif
  1. under protest
   USA: ʌ'ndəː· prʌ·te'st UK: ʌndər proʊtest
  1. reservedly
   UK: rɪzəːvɪdliː
fenntartással fogadi
  1. take with a grain of salt
   USA: teɪ'k wʌ·ð eɪ' greɪ'n ʌ·v sɔː'lt UK: teɪk wɪð eɪ greɪn ɔv sɔlt
fenntartásfn
  1. e Wahrung
   'vaːrʊŋ
   1. birtokos eset:
   2. Wahrung
  1. r Vorbehalt
   'foːɐbəhalt
   1. többes szám:
   2. Vorbehalte
   1. birtokos eset:
   2. Vorbehaltes
   3. Vorbehalts
  1. e Unterhaltung
   ʊntɐ'haltʊŋ
   1. többes szám:
   2. Unterhaltungen
   1. birtokos eset:
   2. Unterhaltung
  1. e Reservierung
   rezɛɐ'viːrʊŋ
   1. többes szám:
   2. Reservierungen
   1. birtokos eset:
   2. Reservierung
  1. s Reservat
   rezɛɐ'vaːt
   1. többes szám:
   2. Reservate
   1. birtokos eset:
   2. Reservates
   3. Reservats
  1. s Reservat -e
   rezɛɐ'vaːt 'eː
  1. átv e Einschränkung
   1. többes szám:
   2. Einschränkungen
   1. birtokos eset:
   2. Einschränkung
  1. e Ausnahme
   'aʊsnaːmə
   1. többes szám:
   2. Ausnahmen
   1. birtokos eset:
   2. Ausnahme
tulajdonjog fenntartásafn
fenntartásnincs
fenntartásfn
fenntartás nélkülnincs
fenntartás nélkülinincs
fenntartás nélküliségnincs
fenntartásokkalnincs
fenntartássalnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása