COVID-19 Fight
Összesen 116 találat 9 szótárban. Részletek
fenntarti
  1. vindicate
   USA: vɪ'ndʌ·keɪ·t UK: vɪndɪkeɪt
  1. uphold
   USA: ʌ·phoʊ'ld UK: ʌphoʊld
  1. sustain
   USA: sʌ·steɪ'n UK: səsteɪn
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
  1. sponsor
   USA: spɔ'nsəː· UK: spɔnsər
  1. reserve
   USA: riː·zəː'v UK: rɪzəːv
  1. átv nourish
   USA: nəː'ɪ·ʃ UK: nʌrɪʃ
  1. maintain
   USA: meɪ·nteɪ'n UK: meɪnteɪn
  1. Nagyon sokba kerül egy nagy kertesházat fenntartani.
    1. It costs a lot to maintain a large house with a garden.
  1. keep up
   USA: kiː'p ʌ'p UK: kiːp ʌp
  1. átv hold up
   USA: hoʊ'ld ʌ'p UK: hoʊld ʌp
  1. carry on
   USA: kæ'riː· ɔ'n UK: kæriː ɔn
  1. buoy
   USA: buː'iː· UK: bɔɪ
  1. buoy up
   USA: buː'iː· ʌ'p UK: bɔɪ ʌp
fenntart (állítást)i
  1. maintain
   USA: meɪ·nteɪ'n UK: meɪnteɪn
fenntartásfn
  1. vindication
   USA: vɪ"ndʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: vɪndɪkeɪʃn
  1. sustenance
   USA: sʌ'stʌ·nʌ·ns UK: sʌstɪnəns
  1. support
   USA: sʌ·pɔː'rt UK: səpɔːt
 1. jog
  1. saving
   USA: seɪ'vɪ·ŋ UK: seɪvɪŋ
  1. rég biz salvo
   USA: sæ'lvoʊ· UK: sælvoʊ
  1. reserve
   USA: riː·zəː'v UK: rɪzəːv
  1. US reservation
   USA: re"zəː·veɪ'ʃʌ·n UK: rezəveɪʃn
  1. proviso
   USA: prʌ·vaɪ'zoʊ· UK: prəvaɪzoʊ
  1. maintenance
   USA: meɪ'ntnʌ·ns UK: meɪntənəns
  1. A magazin ötleteket ad a ház fenntartási költségeinek csökkentésére.
    1. The magazine offfers tips on cutting your house maintenance costs.
  1. continuance
   USA: kʌ·ntɪ'nyuː·ʌ·ns UK: kəntɪnjʊəns
  1. ált conservation
   USA: kɔ"nsəː·veɪ'ʃʌ·n UK: kɔnsəveɪʃn
  1. caveat
   USA: keɪ'viː·æ"t UK: keɪvɪæt
fenntartásai vannak vmivel kapcsolatbani
fenntartási költségfn
  1. upkeep
   USA: ʌ'pkiː"p UK: ʌpkiːp
fenntartási költségekkif
  1. running expenses
   USA: rʌ'nɪ·ŋ ɪ·kspe'nsʌ·z UK: rʌnɪŋ ɪkspensɪz
fenntartás nélkülkif
  1. without reservation
   USA: wɪ"ðaʊ't re"zəː·veɪ'ʃʌ·n UK: wɪðaʊt rezəveɪʃn
  1. without qualification
   USA: wɪ"ðaʊ't kwɔ"lʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: wɪðaʊt kwɔlɪfɪkeɪʃn
  1. unreservedly
   UK: ʌnrɪzəːvɪdliː
fenntartás nélkül beszéli
  1. make bold with sy
   USA: meɪ'k boʊ'ld wʌ·ð saɪ'
fenntartás nélkül bízik vkibeni
  1. trust sy implicitly
   USA: trʌ'st saɪ' ɪ"mplɪ'sʌ·tliː·
  1. place every confidence in sy
   USA: pleɪ's e'vriː· kɔ'nfʌ·dʌ·ns ɪ'n saɪ'
  1. place confidence in sy
   USA: pleɪ's kɔ'nfʌ·dʌ·ns ɪ'n saɪ'
fenntartás nélkülimn
  1. unreserved
   UK: ʌnrɪzəːvd
  1. unmixed
   USA: ʌ·nmɪ'kst UK: ʌnmɪkst
  1. implicit
   USA: ɪ"mplɪ'sʌ·t UK: ɪmplɪsɪt
fenntartássalkif
  1. under protest
   USA: ʌ'ndəː· prʌ·te'st UK: ʌndər proʊtest
  1. reservedly
   UK: rɪzəːvɪdliː
fenntartással fogadi
  1. take with a grain of salt
   USA: teɪ'k wʌ·ð eɪ' greɪ'n ʌ·v sɔː'lt UK: teɪk wɪð eɪ greɪn ɔv sɔlt
fenntart egy tevékenységetkif
  1. roll / keep the ball -ing
   USA: roʊ'l kiː'p ðiː· bɔː'l ɪ'ŋ
  1. keep the ball rolling
   USA: kiː'p ðiː· bɔː'l roʊ'lɪ·ŋ UK: kiːp ðiː bɔːl roʊlɪŋ
  1. ball / keep the - rolling
   USA: bɔː'l kiː'p ðiː· roʊ'lɪ·ŋ UK: bɔːl kiːp ðiː roʊlɪŋ
fenntart, foglalfn
  1. reserve
   USA: riː·zəː'v UK: rɪzəːv
  1. A csapat két tartalékjátékost is hozott arra az esetre, ha valaki lesérül.
    1. The team brought two reserves in case anybody was injured.
  2. Nagy-Britannia legnagyobb természetvédelmi területe minden bizonnyal a Tóvidék.
    1. The biggest nature reserve in Great Britain is probably the Lake District.
  3. Már lefoglaltam a szobát a hotelben.
    1. I have already reserved a room at the hotel.
fenntarthatómn
  1. sustainable
   USA: sʌ·steɪ'nʌ·bʌ·l UK: səsteɪnəbl
  1. maintainable
   UK: meɪnteɪnəbl
fenntartható fejlődéskif
  1. sustainable development
   USA: sʌ·steɪ'nʌ·bʌ·l dɪ·ve'lʌ·pmʌ·nt UK: səsteɪnəbl dɪveləpmənt
fenntartható (gazdasági) növekedés (PHARE)kif
  1. sustainable growth
   USA: sʌ·steɪ'nʌ·bʌ·l groʊ'θ UK: səsteɪnəbl groʊθ
fenntartja a jogot (EU)kif
  1. reserve the right
   USA: riː·zəː'v ðiː· raɪ't UK: rɪzəːv ðiː raɪt
fenntartja a jogot (PHARE)kif
  1. (to) reserve the right
   USA: tʌ· riː·zəː'v ðiː· raɪ't UK: tuː rɪzəːv ðiː raɪt
fenntartja a látszatotkif
  1. keep up appearance
   USA: kiː'p ʌ'p ʌ·pɪ'rʌ·ns UK: kiːp ʌp əpɪərəns
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása