COVID-19 Fight
fenyegetőmn
  1. biz tough
   USA: tʌ'f UK: tʌf
  1. threatening
   USA: θre'tnɪ·ŋ UK: θretnɪŋ
  1. sable
   USA: seɪ'bʌ·l UK: seɪbl
  1. minatory
   UK: mɪnətəriː
  1. menacing
   USA: me'nʌ·sɪ·ŋ UK: menəsɪŋ
  1. louring
   UK: laʊərɪŋ
  1. looming
   USA: luː'mɪ·ŋ UK: luːmɪŋ
  1. instant
   USA: ɪ'nstʌ·nt UK: ɪnstənt
  1. grim
   USA: grɪ'm UK: grɪm
  1. forbidding
   USA: fɔː·bɪ'dɪ·ŋ UK: fəbɪdɪŋ
  1. angry
   USA: æ'ŋgriː· UK: æŋgriː
fenyegető közelségfn
  1. imminence
   USA: ɪ'mʌ·nʌ·ns UK: ɪmɪnəns
fenyegető magatartáskif
  1. toughness
   USA: tʌ'fnʌ·s UK: tʌfnəs
fenyegető pillantáskif
  1. grim look
   USA: grɪ'm lʊ'k UK: grɪm lʊk
fenyegető pillantást vetkif
  1. give a black look
   USA: gɪ'v eɪ' blæ'k lʊ'k UK: gɪv eɪ blæk lʊk
fenyegető pillantást vet vkirei
  1. give sy a black look
   USA: gɪ'v saɪ' eɪ' blæ'k lʊ'k
fenyegető veszélyfn
  1. imminence
   USA: ɪ'mʌ·nʌ·ns UK: ɪmɪnəns
fenyegető (veszély)mn
  1. impending
   USA: ɪ"mpe'ndɪ·ŋ UK: ɪmpendɪŋ
fenyegetőenhsz
  1. menacingly
   USA: me'nʌ·sɪ·ŋliː· UK: menəsɪŋliː
fenyegetően nézi
  1. glower
   USA: glaʊ'əː· UK: glaʊər
kiközösítéssel fenyegető feddésfn
 1. vall jog
  1. aggravation
   USA: æ"grʌ·veɪ'ʃʌ·n UK: ægrəveɪʃn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása