COVID-19 Fight
Összesen 287 találat 10 szótárban. Részletek
fiatalmn
  1. youthful
   USA: yuː'θfʌ·l UK: juːθfəl
  1. young
   USA: yʌ'ŋ UK: jʌŋ
  1. átv vealy
  1. átv tender
   USA: te'ndəː· UK: tendər
  1. Igen fiatalon, már hétévesen bentlakásos iskolába küldték.
    1. He was sent off to boarding school at the tender age of seven.
  1. juvenile
   USA: ʤuː'vʌ·naɪ"l UK: ʤuːvənaɪl
fiatalabbfn
  1. biz junior
   USA: ʤuː'nyəː· UK: ʤuːnɪər
  1. cadet
   USA: kʌ·de't UK: kədet
fiatalabbikfn
  1. minor
   USA: maɪ'nəː· UK: maɪnər
fiatalabb nálamkif
  1. he is my junior
   USA: hiː' ʌ·z maɪ' ʤuː'nyəː· UK: hiː ɪz maɪ ʤuːnɪər
fiatalabb rangúmn
  1. junior
   USA: ʤuː'nyəː· UK: ʤuːnɪər
fiatalabb társfn
  1. junior partner
   USA: ʤuː'nyəː· pɔ'rtnəː· UK: ʤuːnɪər pɑtnər
fiatalabb voltafn
  1. juniority
   UK: ʤuːnɪɔrɪtiː
fiatal alkalmazottfn
  1. tea boy
   USA: tiː' bɔɪ' UK: tiː bɔɪ
fiatal állatokfn
  1. fry
   USA: fraɪ' UK: fraɪ
fiatalasszonyfn
  1. bride
   USA: braɪ'd UK: braɪd
fiatal bagolyfn
  1. owlet
   UK: aʊlɪt
fiatal bálnafn
  1. whale calf
   USA: hweɪ'l kæ'f UK: weɪl kɑf
fiatal csirke (4-8 hetes)fn
  1. poussin
   USA: puː'sʌ·n
fiatal divatmajomkif
  1. dandified young man
   UK: dændɪfaɪd jʌŋ mæn
fiatal elefántfn
  1. foal
   USA: foʊ'l UK: foʊl
fiatalemberfn
  1. young man
   USA: yʌ'ŋ mæ'n UK: jʌŋ mæn
  1. young blood
   USA: yʌ'ŋ blʌ'd UK: jʌŋ blʌd
fiatal emberfn
  1. stripling
   USA: strɪ'plɪ·ŋ UK: strɪplɪŋ
fiatal félszegúszó hali
  1. slip
   USA: slɪ'p UK: slɪp
fiatal férfifn
  1. bimbo
   USA: bɪ'mboʊ·
fiatal férjfn
  1. rég biz benedick
   USA: be'nʌ·dɪ·k UK: benɪdɪk
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása