Összesen 33 találat 8 szótárban. Részletek
figyelmesmn
  1. ware
   USA: we'r UK: weər
  1. urbane
   USA: əː·beɪ'n UK: əːbeɪn
  1. thoughtful
   USA: θɔː'tfʌ·l UK: θɔːtfəl
  1. regardful
   UK: rɪgɑdfəl
  1. perceptive
   USA: pəː·se'ptɪ·v UK: pəseptɪv
  1. observant
   USA: ʌ·bzəː'vʌ·nt UK: əbzəːvənt
  1. narrow
   USA: ne'roʊ· UK: næroʊ
  1. mindful
   USA: maɪ'ndfʌ·l UK: maɪndfəl
  1. considerate
   USA: kʌ·nsɪ'dəː·ʌ·t UK: kənsɪdərət
  1. careful
   USA: ke'rfʌ·l UK: keəfʊl
  1. attentive
   USA: ʌ·te'ntɪ·v UK: ətentɪv
figyelmesenhsz
  1. thoughtfully
   USA: θɔː'tfʌ·liː· UK: θɔːtfəliː
  1. carefully
   USA: ke'rfʌ·liː· UK: keəfəliː
figyelmességfn
  1. urbanity
   UK: əːbænɪtiː
  1. intentness
   UK: ɪntentnəs
  1. attention
   USA: ʌ·te'nʃʌ·n UK: ətenʃn
  1. Mr. Darcyn látszott, mennyire jólesik neki figyelmességem.
    1. Mr. Darcy seemed much pleased with my attention.
figyelmes, törődőmn
  1. mindful
   USA: maɪ'ndfʌ·l UK: maɪndfəl
figyelmes vkivel szembeni
  1. show sy attention
   USA: ʃoʊ' saɪ' ʌ·te'nʃʌ·n
vigyáz, figyelmesen körülnézi
  1. look out
   USA: lʊ'k aʊ't UK: lʊk aʊt
figyelmesmn
  1. átv konzentriert
   kɔntsɛn'triːɐt
  1. aufmerksam
   'aʊfmɛɐkzaːm
  1. achtsam
   'axtzaːm
figyelmességfn
  1. e Höflichkeit
   1. többes szám:
   2. Höflichkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Höflichkeit
  1. e Aufmerksamkeit
   'aʊfmɛɐkzaːmkaɪt
   1. többes szám:
   2. Aufmerksamkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Aufmerksamkeit
figyelmesenhsz
figyelmességfn
figyelmesnincs
 1. udvarias
 2. odafigyelő
figyelmesennincs
figyelmesnincs
figyelmesfn
  1. rég sollicito
   0
figyelmesmn
figyelmesenhsz
figyelmesen elolvasnincs
  1. rég rivolgere
   rivólgere
figyelmesen néz, vizsgálnincs
figyelmesen / tapintatosan viselkediknincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása