COVID-19 Fight
Összesen 193 találat 7 szótárban. Részletek
flatfn USA: flæ't UK: flæt
 1. GB
  1. Last night I saw you climbing into this flat.
    1. Tegnap éjjel láttalak, hogy bemásztál ebbe a lakásba.
flatfn USA: flæ't UK: flæt
   1. We used to walk about that dim old flat at Yarmouth in a loving manner, hours and hours.
     1. Órákon át sétálgattunk szerelmesek módjára a yarmouthi ősi, kopár lapályon.
   2. They were still alone here at the edge of the flat.
     1. Még mindig egyedül voltak a síkságnak ezen a szélén.
   1. They could have a rest on the flats by the river.
     1. Pihenhettek egyet a folyó melletti homokzátonyon.
  1. bány
   1. He sat on a flat rock and stared at the sea.
     1. Leült egy lapos sziklára és bámulta a tengert.
 1. szính
 2. US
  1. After driving over a nail he had to fix a flat.
    1. Miután áthajtott egy szögön, ki kellett javítania a defektet.
  1. The test area shall be flat and horizontal.
    1. A mérési terület sík és egyenletes legyen.
flati tsi USA: flæ't UK: flæt
flatmn USA: flæ't UK: flæt
flatmn USA: flæ't UK: flæt
  1. The road ahead was flat and smooth.
    1. Az út előttünk sima és egyenletes volt.
    1. Az út előttünk sima és egyenletes volt.
  2. The fire did well in the fireplace of flat stones.
    1. A tűz derekasan égett a tűzhely sima kőlapjain.
 1. átv
   1. Her voice was flat and emotionless.
     1. Hangja tompa és érzelemmentes volt.
   1. The water tasted flat.
     1. A víznek állott íze volt.
 2. zene
flathsz USA: flæ't UK: flæt
 1. biz
  1. The old woman had a flat, measured way of speaking sometimes.
    1. Az öregasszony néha határozott, kimért modorban beszélt.
  2. I told him flat that he cannot take the car for the weekend.
    1. Kereken megmondtam neki, hogy nem viheti el az autót a hétvégére.
flat as a pancakekif USA: flæ't e'z eɪ' pæ'nkeɪ"k UK: flæt əz eɪ pænkeɪk
flatbed machinekif USA: flæ'tbe"d mɪ·ʃiː'n UK: flætbed məʃiːn
flatbed printing machinekif USA: flæ'tbe"d prɪ'nɪ·ŋ mɪ·ʃiː'n UK: flætbed prɪntɪŋ məʃiːn
flatboatfn USA: flæ'tboʊ"t UK: flætboʊt
flat-boatfn USA: flæ'tboʊ"t UK: flætboʊt
flatcarfn UK: flætkɑr
flat countrykif USA: flæ't kʌ'ntriː· UK: flæt kʌntriː
flat / fall -i USA: flæ't fɔ'l UK: flæt fɔːl
flatfishfn USA: flæ'tfɪ"ʃ UK: flætfɪʃ
flat-fishfn USA: flæ'tfɪ"ʃ UK: flætfɪʃ
flat-footfn fn UK: flætfʊt
 1. szl
flat-footedmn UK: flætfʊtɪd
flat glassfn USA: flæ't glæ's UK: flæt glɑs
flat-ironfn UK: flætaɪən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása