COVID-19 Fight
Összesen 68 találat 8 szótárban. Részletek
fogyasztásfn
  1. slenderizing
   UK: slendəraɪzɪŋ
  1. biz szl damper
   USA: dæ'mpəː· UK: dæmpər
  1. consumption
   USA: kʌ·nsʌ'mʃʌ·n UK: kənsʌmpʃn
  1. Évente majdnem 1 literrel nő az egy főre eső tejfogyasztás.
    1. Milk consumption per capita grows with nearly 1 liter per year.
 1. közg
  1. consumerism
   USA: kʌ·nsuː'məː·ɪ"zʌ·m UK: kənsjuːmərɪzəm
fogyasztási adói
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
  1. excise duty
   USA: e'ksaɪ·z dyuː'tiː· UK: ɪksaɪz djuːtiː
fogyasztási adók igazgatásai
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
fogyasztási adók kezelései
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
fogyasztási adót kirói
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
fogyasztási cikkekkif
  1. consumer's goods
   USA: kʌ·nsuː'məː·z gʊ'dz UK: kənsjuːməz gʊdz
fogyasztási érettség (növ)kif
  1. edible maturity
   USA: e'dʌ·bʌ·l mʌ·tyʊ'rʌ·tiː· UK: edɪbl mətjʊərɪtiː
fogyasztásmérőfn
  1. meter
   USA: miː'təː· UK: miːtər
fogyasztás nyilvántartásafn
  1. chalk
   USA: tʃɔ'k UK: tʃɔːk
fogyasztáson alapuló árszabásfn
  1. meter rate
   USA: miː'təː· reɪ't UK: miːtər reɪt
fogyasztásra érett dinnye (növ)fn
fogyasztásra még nem teljesen (növ)kif
állami fogyasztási adóhivatalkif
  1. excise office
   USA: e'ksaɪ·z ɔː'fʌ·s UK: ɪksaɪz ɔfɪs
nem fogyasztásra szántmn
ki nem elégítő fogyasztásfn
étkezési fajta, friss fogyasztásra való fajta (növ)kif
  1. table variety
   USA: teɪ'bʌ·l vəː·aɪ'ʌ·tiː· UK: teɪbl vəraɪətiː
fogyasztásfn
  1. ételé/italé r Genuss
   gə'nʊs
   1. birtokos eset:
   2. Genuss-es
fogyasztásfn
  1. r Verzehr
   fɛɐ'tseːɐ
   1. birtokos eset:
   2. Verzehres
   3. Verzehrs
  1. r Verbrauch
   fɛɐ'braʊx
   1. birtokos eset:
   2. Verbrauches
   3. Verbrauchs
  1. r Konsum
   kɔn'zuːm
   1. birtokos eset:
   2. Konsums
fogyasztás (étel/ital)fn
  1. r Genuss
   gə'nʊs
   1. birtokos eset:
   2. Genuss-es
fogyasztási adófn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása