COVID-19 Fight
Összesen 147 találat 9 szótárban. Részletek
fogyaszti
  1. slim
   USA: slɪ'm UK: slɪm
  1. slim
   USA: slɪ'm UK: slɪm
  1. narrow
   USA: ne'roʊ· UK: næroʊ
  1. consume
   USA: kʌ·nsuː'm UK: kənsjuːm
fogyasztásfn
  1. slenderizing
   UK: slendəraɪzɪŋ
  1. biz szl damper
   USA: dæ'mpəː· UK: dæmpər
  1. consumption
   USA: kʌ·nsʌ'mʃʌ·n UK: kənsʌmpʃn
  1. Évente majdnem 1 literrel nő az egy főre eső tejfogyasztás.
    1. Milk consumption per capita grows with nearly 1 liter per year.
 1. közg
  1. consumerism
   USA: kʌ·nsuː'məː·ɪ"zʌ·m UK: kənsjuːmərɪzəm
fogyasztási adói
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
  1. excise duty
   USA: e'ksaɪ·z dyuː'tiː· UK: ɪksaɪz djuːtiː
fogyasztási adók igazgatásai
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
fogyasztási adók kezelései
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
fogyasztási adót kirói
  1. excise
   USA: e'ksaɪ·z UK: ɪksaɪz
fogyasztási cikkekkif
  1. consumer's goods
   USA: kʌ·nsuː'məː·z gʊ'dz UK: kənsjuːməz gʊdz
fogyasztási érettség (növ)kif
  1. edible maturity
   USA: e'dʌ·bʌ·l mʌ·tyʊ'rʌ·tiː· UK: edɪbl mətjʊərɪtiː
fogyasztásmérőfn
  1. meter
   USA: miː'təː· UK: miːtər
fogyasztás nyilvántartásafn
  1. chalk
   USA: tʃɔ'k UK: tʃɔːk
fogyasztáson alapuló árszabásfn
  1. meter rate
   USA: miː'təː· reɪ't UK: miːtər reɪt
fogyasztásra érett dinnye (növ)fn
fogyasztásra még nem teljesen (növ)kif
fogyasztja magáti
  1. slim
   USA: slɪ'm UK: slɪm
fogyasztófn
  1. customer
   USA: kʌ'stʌ·məː· UK: kʌstəmər
  1. consumptive
   UK: kənsʌmptɪv
  1. consumer
   USA: kʌ·nsuː'məː· UK: kənsjuːmər
fogyasztó, fogyasztói (PHARE)fn
  1. consumer
   USA: kʌ·nsuː'məː· UK: kənsjuːmər
fogyasztói árkif
  1. shop price
   USA: ʃɔ'p praɪ's UK: ʃɔp praɪs
fogyasztói ár (PHARE)kif
  1. consumer price
   USA: kʌ·nsuː'məː· praɪ's UK: kənsjuːmər praɪs
fogyasztói csomagolás (növ)kif
  1. consumer packaging
   USA: kʌ·nsuː'məː· pæ'kɪ·ʤɪ·ŋ UK: kənsjuːmər pækɪʤɪŋ
fogyasztói társadalomfn
  1. consumer society
   USA: kʌ·nsuː'məː· sʌ·saɪ'ʌ·tiː· UK: kənsjuːmər səsaɪətiː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása