COVID-19 Fight
Összesen 20 találat 4 szótárban. Részletek
forgalomba hozi
  1. utter
   USA: ʌ'təː· UK: ʌtər
  1. release
   USA: riː·liː's UK: rɪliːs
  1. negotiate
   USA: nʌ·goʊ'ʃiː·eɪ"t UK: nɪgoʊʃɪeɪt
  1. issue
   USA: ɪ'ʃuː· UK: ɪʃuː
  1. float
   USA: floʊ't UK: floʊt
  1. emit
   USA: e·mɪ't UK: ɪmɪt
  1. circulate
   USA: səː'kyʌ·leɪ"t UK: səːkjʊleɪt
forgalomba hozatalfn
 1. infor
  1. release
   USA: riː·liː's UK: rɪliːs
  1. marketing
   USA: mɔ'rkʌ·tɪ·ŋ UK: mɑkɪtɪŋ
 2. pénz
  1. issue
   USA: ɪ'ʃuː· UK: ɪʃuː
forgalomba hozhatómn
 1. gazd
  1. negotiable
   USA: nʌ·goʊ'ʃʌ·bʌ·l UK: nɪgoʊʃjəbl
forgalomba hozható filmek összességefn
 1. film
  1. release
   USA: riː·liː's UK: rɪliːs
forgalomba hozófn
  1. starter
   USA: stɔ'rtəː· UK: stɑtər
forgalomba hozta, piacra dobtai
  1. make over
   USA: meɪ'k oʊ'vəː· UK: meɪk oʊvər
forgalomba hozi
 1. ker
  1. festészet vertreiben
forgalomba hozi
  1. pej verbreiten
   fɛɐ'braɪtən
forgalomba hozatalfn
  1. r Vertrieb
   fɛɐ'triːp
  1. e Verbreitung
   fɛɐ'braɪtʊŋ
   1. birtokos eset:
   2. Verbreitung
forgalomba hozi
 1. pénzt, államkölcsönt, váltót gazd
forgalomba hozi
forgalomba hozhatómn
forgalomba hoznincs
forgalomba hozatalnincs
forgalomba hozhatóságnincs
forgalomba hozómn
újra forgalomba hoznincs
bélyegsorozat forgalomba hozatalanincs
újra forgalomba hozottnincs
bankjegyeket hoz forgalombanincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása