Összesen 38 találat 8 szótárban. Részletek
fukarmn
  1. biz US tight
   USA: taɪ't UK: taɪt
  1. rég strait
   USA: streɪ't UK: streɪt
  1. stingy
   USA: stɪ'nʤiː· UK: stɪnʤiː
  1. skimpy
   USA: skɪ'mpiː· UK: skɪmpiː
  1. shabby
   USA: ʃæ'biː· UK: ʃæbiː
  1. scrimpy
   UK: skrɪmpiː
  1. scrimp
   USA: skrɪ'mp UK: skrɪmp
  1. niggardly
   USA: nɪ'gəː·dliː· UK: nɪgədliː
  1. rég near
   USA: nɪ'r UK: nɪər
  1. miserly
   USA: maɪ'zəː·liː· UK: maɪzəliː
  1. mingy
   UK: mɪnʤiː
  1. mean
   USA: miː'n UK: miːn
  1. A férje meglehetősen fukar a pénzügyeket illetően.
    1. Her husband is rather mean over money matters.
  1. illiberal
   UK: ɪlɪbərəl
  1. avaricious
   UK: ævərɪʃəs
fukar kézzelhsz
  1. avariciously
   UK: ævərɪʃəsliː
fukarkodiki
  1. stint
   USA: stɪ'nt UK: stɪnt
  1. stint
   USA: stɪ'nt UK: stɪnt
  1. skimp
   USA: skɪ'mp UK: skɪmp
  1. scrimp
   USA: skrɪ'mp UK: skrɪmp
  1. biz screw
   USA: skruː' UK: skruː
fukarkodvahsz
  1. avariciously
   UK: ævərɪʃəsliː
fukar módonhsz
  1. charily
   UK: tʃeərɪliː
  1. begrudgingly
   UK: bɪgrʌʤɪŋliː
fukarságfn
  1. stinginess
   USA: stɪ'nʤiː·nʌ·s UK: stɪŋʤɪnəs
  1. skimpiness
   UK: skɪmpɪnəs
  1. miserliness
   UK: maɪzəlɪnəs
  1. meanness
   USA: miː'nnʌ·s UK: miːnnəs
  1. biz cheese-paring
   UK: tʃiːzpeərɪŋ
  1. avarice
   USA: æ'vəː·ʌ·s UK: ævərɪs
fukarulhsz
  1. meanly
   UK: miːnliː
  1. avariciously
   UK: ævərɪʃəsliː
nem fukarkodómn
  1. liberal
   USA: lɪ'brʌ·l UK: lɪbərəl
a fukarság megtestesítőjekif
fukarfn
  1. r Schnorrer
   1. többes szám:
   2. Schnorrer
   1. birtokos eset:
   2. Schnorrers
fukarmn
  1. schmutzig
   'ʃmʊtsɪç
  1. schmierig
   'ʃmiːrɪç
  1. karg
   'kaɐk
  1. átv genau
   gə'naʊ
  1. közb filzig
fukarkodiki
  1. táj A zipfeln
   'tsɪpfəln
  1. knausern
   'knaʊzɐn
  1. kargen
   'kaɐgən
fukarságfn
  1. e Schmutzigkeit
   'ʃmʊtsɪçkaɪt
   1. többes szám:
   2. Schmutzigkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Schmutzigkeit
  1. átv e Genauigkeit
   gə'naʊɪçkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Genauigkeit
  1. r Geiz
   'gaɪts
   1. birtokos eset:
   2. Geizes
fukarmn
fukarkodiki
fukarságfn
  1. átv irod n ladrerie
fukarnincs
fukarfn
  1. nép pelagrilli
   h n inv
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása