COVID-19 Fight
Összesen 10 találat 5 szótárban. Részletek
görbe vonalfn
 1. épít
  1. bulge
   USA: bʌ'lʤ UK: bʌlʤ
görbe vonal; kanyar; iv, hajlásfn
  1. curve
   USA: kəː'v UK: kəːv
görbe vonal kifejtésefn
  1. rectification
   USA: re"ktʌ·fʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: rektɪfɪkeɪʃn
görbe vonalúmn
  1. curvilinear
   UK: kəːvɪlɪnɪə
zárt görbe vonalfn
 1. mat
  1. circuit
   USA: səː'kʌ·t UK: səːkɪt
görbe vonalfn
görbe vonalnincs
görbe vonalúmn
  1. curvilineo
   curvilíneo
görbe vonalfn
görbe vonalú
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása