Összesen 59 találat 7 szótárban.
gingerlynincs
ginger someone upnincs
gingery biscuit [Br.]nincs
gingery cookie [Am.]nincs
gingivitisnincs
gingi 'gɪŋ
jetzt ging mir ein licht aufkif 'ʝɛtst 'gɪŋ 'miːɐ 'aɪn 'lɪçt 'aʊf
ging alleinnincs
ging aufnincs
gingennincs
ging herumnincs
Gingivitisnincs
ging zurücknincs
Er ging aufs Ganze.nincs
Das ging beinahe ins Auge.nincs
Sie ging dir nicht auf den Leim.nincs
Ich ging einkaufen.nincs
Ihm ging ein Licht auf.nincs
Sie gingen gerade heimwärts.nincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása