COVID-19 Fight
Összesen 68 találat 9 szótárban. Részletek
gondozi
  1. tend
   USA: te'nd UK: tend
  1. nurse
   USA: nəː's UK: nəːs
  1. maintain
   USA: meɪ·nteɪ'n UK: meɪnteɪn
  1. look after
   USA: lʊ'k æ'ftəː· UK: lʊk ɑftər
  1. husband
   USA: hʌ'zbʌ·nd UK: hʌzbənd
gondozásfn
  1. servicing
   USA: səː'vʌ·sɪ·ŋ UK: səːvɪsɪŋ
  1. nurture
   USA: nəː'tʃəː· UK: nəːtʃər
  1. nursing
   USA: nəː'sɪ·ŋ UK: nəːsɪŋ
  1. maintenance
   USA: meɪ'ntnʌ·ns UK: meɪntənəns
  1. looking after
   USA: lʊ'kɪ·ŋ æ'ftəː· UK: lʊkɪŋ ɑftər
  1. care
   USA: ke'r UK: keər
  1. A gondozás színvonala a helyi kórházban kiváló.
    1. The standard of care at our local hospital is excellent.
  1. attention
   USA: ʌ·te'nʃʌ·n UK: ətenʃn
  1. Nincs szükségem gyógyszeres kezelésre.
    1. I don't need medical attention.
  1. attendance
   USA: ʌ·te'ndʌ·ns UK: ətendəns
  1. Hollingsworth testvérinél is testvéribb gondozása kimondhatatlanul jólesett nekem.
    1. Hollingsworth's more than brotherly attendance gave me inexpressible comfort.
gondozás nélkülimn
  1. unattended
   USA: ʌ·nʌ·te'ndʌ·d UK: ʌnətendɪd
gondozatlanmn
  1. untidy
   USA: ʌ·ntaɪ'diː· UK: ʌntaɪdiː
  1. negligent
   USA: ne'glʌ·ʤʌ·nt UK: neglɪʤənt
  1. frowzy
   UK: fraʊziː
gondozófn
  1. tender
   USA: te'ndəː· UK: tendər
  1. social welfare
   USA: soʊ'ʃʌ·l we'lfe"r UK: soʊʃl welfeər
  1. nurturer
   USA: nəː'təː·əː· UK: nəːtʃərər
  1. nursing
   USA: nəː'sɪ·ŋ UK: nəːsɪŋ
  1. attendant
   USA: ʌ·te'ndʌ·nt UK: ətendənt
gondozónőfn
  1. átv fostress
   UK: fɔstres
gondozottmn
  1. trim
   USA: trɪ'm UK: trɪm
  1. tended
   USA: te'ndʌ·d UK: tendɪd
  1. rég táj snug
   USA: snʌ'g UK: snʌg
gondoz vki részére vmiti
anyaként gondozi
  1. mother
   USA: mʌ'ðəː· UK: mʌðər
kegyelettel gondozi
 1. átv
  1. enshrine
   USA: e·nʃraɪ'n UK: ɪnʃraɪn
anyai gondozásfn
  1. mothering
   USA: mʌ'ðəː·ɪ·ŋ UK: mʌðərɪŋ
anyai gondozásban részesíti
  1. mother
   USA: mʌ'ðəː· UK: mʌðər
szociális gondozókif
  1. social worker
   USA: soʊ'ʃʌ·l wəː'kəː· UK: soʊʃl wəːkər
helyesen gondozottmn
jól gondozottfn
kegyelettel gondoz/őrizi
  1. enshrine
   USA: e·nʃraɪ'n UK: ɪnʃraɪn
elöregedett élőfák gondozásakif
  1. timber surgery
   USA: tɪ'mbəː· səː'ʤəː·iː· UK: tɪmbər səːʤəriː
sérült élőfák gondozásakif
  1. timber surgery
   USA: tɪ'mbəː· səː'ʤəː·iː· UK: tɪmbər səːʤəriː
törődik vkivel; gondoz vkitkif
gondozi
  1. warten
   'vaɐtən
  1. unterhalten
   ʊntɐ'haltən
  1. pflegen
   'pfleːgən
  1. pflegen
   'pfleːgən
  1. instand halten
   ɪn'ʃtant 'haltən
  1. hegen
   'heːgən
  1. betreuen
   bə'trɔʏən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása