COVID-19 Fight
gyógyszerész; vegyészfn
    1. chemist
      USA: ke'mɪ"st UK: kemɪst
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása