COVID-19 Fight
gyűjtőfn
 1. műsz
  1. trap
   USA: træ'p UK: træp
  1. gleaner
   UK: gliːnər
  1. gatherer
   USA: gæ'ðəː·əː· UK: gæðərər
  1. collector
   USA: kle'ktəː· UK: kəlektər
 2. infor
  1. accumulator
   USA: ʌ·kyuː'myʌ·leɪ"təː· UK: əkjuːmjʊleɪtər
gyűjtő edényfn
  1. receptacle
   USA: rʌ·se'ptʌ·kʌ·l UK: rɪseptəkl
gyűjtő medencefn
 1. épít
  1. reservoir
   USA: re'zəː·vwɔ"r UK: rezəvwɑr
gyűjtőcsatornafn
 1. épít
  1. interceptor
   USA: ɪ"nəː·se'ptəː· UK: ɪntəseptər
gyűjtőlencsekif
  1. convex lens
   USA: kɔ'nve"ks le'nz UK: kɔnveks lɔns
 1. fiz
  1. condenser
   USA: kʌ·nde'nsəː· UK: kəndensər
gyűjtőmedencefn
  1. reservoir
   USA: re'zəː·vwɔ"r UK: rezəvwɑr
  1. receptacle
   USA: rʌ·se'ptʌ·kʌ·l UK: rɪseptəkl
gyűjtőnévkif
  1. collective noun
   USA: kʌ·le'ktɪ·v naʊ'n UK: kəlektɪv naʊn
gyűjtőszó az összes olyan függőleges elemre, amelyik a hajó tőkesúlyának(keel) hátsó végétől indulfn
  1. sternpost
   USA: stəː'npoʊ"st UK: stəːnpoʊst
gyűjtősínfn
 1. műsz
  1. main
   USA: meɪ'n UK: meɪn
gyűjtőtartályfn
  1. storage tank
   USA: stɔː'rʌ·ʤ tæ'ŋk UK: stɔːrɪʤ tæŋk
gyűjtőtartály (növ)kif
  1. collection container
   USA: kʌ·le'kʃʌ·n kʌ·nteɪ'nəː· UK: kəlekʃn kənteɪnər
gyűjtőtáborfn
  1. relocation centre
   USA: riː·loʊ'keɪ'ʃʌ·n se'ntəː· UK: riːloʊkeɪʃn sentər
  1. relocation camp
   USA: riː·loʊ'keɪ'ʃʌ·n kæ'mp UK: riːloʊkeɪʃn kæmp
gyűjtőívfn
  1. subscription list
   USA: sʌ·bskrɪ'pʃʌ·n lɪ'st UK: səbskrɪpʃn lɪst
lóutánpótlási gyűjtőhelykif
  1. remount depot
   UK: riːmaʊnt depoʊ
kedvezményezett állam - A Phare segélyben részesülő országok gyűjtőneve (PHARE)kif
  1. beneficiary state
   USA: be"nʌ·fɪ'ʃiː·e"riː· steɪ't UK: benɪfɪʃəriː steɪt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása