COVID-19 Fight
gyűlésfn
  1. sitting
   USA: sɪ'tɪ·ŋ UK: sɪtɪŋ
  1. session
   USA: se'ʃʌ·n UK: seʃn
  1. Mutatja, egy szakaszban mennyi kérdést tesz fel a program.
    1. It shows how many questions are asked in one session.
  1. proceedings
   USA: prʌ·siː'dɪ·ŋz UK: prəsiːdɪŋz
  1. pow-wow
   USA: paʊ'waʊ" UK: paʊwaʊ
  1. US meeting
   USA: miː'tɪ·ŋ UK: miːtɪŋ
  1. function
   USA: fʌ'ŋkʃʌ·n UK: fʌŋkʃn
  1. festering
   USA: fe'stəː·ɪ·ŋ UK: festərɪŋ
  1. US convention
   USA: kʌ·nve'nʃʌ·n UK: kənvenʃn
  1. assembly
   USA: ʌ·se'mbliː· UK: əsembliː
  1. Ezekkel a szavakkal feloszlatta a gyűlést.
    1. And when he had said these things, he dismissed the assembly.
  2. Azután Dávid így szólt az egész gyülekezethez: Dicsőítsétek az Urat, a ti Isteneteket!
    1. And David commanded all the assembly: Bless the Lord our God.
gyűlésre vonatkozómn
  1. conventional
   USA: kʌ·nve'nʃʌ·nʌ·l UK: kənvenʃənl
gyűlést megnyit/gyűlés részvevőit rendre utasítjakif
  1. call a meeting to order
   USA: kɔː'l eɪ' miː'tɪ·ŋ tʌ· ɔː'rdəː· UK: kɔːl eɪ miːtɪŋ tuː ɔːdər
egyházi gyűlésfn
  1. convocation
   USA: kɔ"nvʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: kɔnvəkeɪʃn
pártvezetőségi gyűlésfn
 1. pol
  1. pej US caucus
   USA: kɔ'kʌ·s UK: kɔːkəs
birodalmi gyűlési határozatfn
 1. tört
  1. recess
   USA: riː'se·s UK: rɪses
káptalani gyűlésteremfn
  1. chapter-house
   UK: tʃæptəhaʊs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása