COVID-19 Fight
Összesen 85 találat 8 szótárban. Részletek
háztartásfn
  1. me'nage
   UK: menɑʒ
  1. housekeeping
   USA: haʊ'skiː"pɪ·ŋ UK: haʊskiːpɪŋ
  1. household
   USA: haʊ'shoʊ"ld UK: haʊshoʊld
  1. house
   USA: haʊ's UK: haʊz
  1. establishment
   USA: iː·stæ'blɪ·ʃmʌ·nt UK: ɪstæblɪʃmənt
háztartásbelifn
  1. housewife
   USA: haʊ'swaɪ"f UK: haʊswaɪf
háztartás; ház népefn
  1. household
   USA: haʊ'shoʊ"ld UK: haʊshoʊld
háztartásimn
  1. home
   USA: hoʊ'm UK: hoʊm
háztartási alkalmazottfn
  1. US help
   USA: he'lp UK: help
  1. domestic servant
   USA: dʌ·me'stɪ·k səː'vʌ·nt UK: dəmestɪk səːvənt
háztartási cikkekkif
  1. household commodities
   USA: haʊ'shoʊ"ld kʌ·mɔ'dʌ·tiː·z UK: haʊshoʊld kəmɔdɪtɪz
háztartási dolgokfn
  1. domesticities
   UK: dɔmestɪsɪtɪz
háztartási eszközökkif
  1. household utensils
   USA: haʊ'shoʊ"ld yuː·te'nsʌ·lz UK: haʊshoʊld juːtensɪlz
háztartási génekkif
  1. housekeeping genes
   USA: haʊ'skiː"pɪ·ŋ ʤiː'nz UK: haʊskiːpɪŋ ʤiːnz
háztartásigépkif
  1. appliance / household -
   USA: ʌ·plaɪ'ʌ·ns haʊ'shoʊ"ld UK: əplaɪəns haʊshoʊld
  1. appliance / home -
   USA: ʌ·plaɪ'ʌ·ns hoʊ'm UK: əplaɪəns hoʊm
háztartásigépekkif
  1. home appliances
   USA: hoʊ'm ʌ·plaɪ'ʌ·nsʌ·z UK: hoʊm əplaɪənsɪz
háztartási gépekkif
  1. household appliances
   USA: haʊ'shoʊ"ld ʌ·plaɪ'ʌ·nsʌ·z UK: haʊshoʊld əplaɪənsɪz
háztartási kiadásokfn
  1. household expenses
   USA: haʊ'shoʊ"ld ɪ·kspe'nsʌ·z UK: haʊshoʊld ɪkspensɪz
háztartási költségvetésfn
  1. household budget
   USA: haʊ'shoʊ"ld bʌ'ʤʌ·t UK: haʊshoʊld bʌʤət
háztartási robotgépfn
  1. food mixer
   USA: fuː'd mɪ'ksəː· UK: fuːd mɪksər
háztartási szénkif
  1. household coal
   USA: haʊ'shoʊ"ld koʊ'l UK: haʊshoʊld koʊl
  1. house coal
   USA: haʊ's koʊ'l UK: haʊz koʊl
háztartási ügyekfn
  1. domesticities
   UK: dɔmestɪsɪtɪz
háztartási vászonneműfn
  1. napery
   UK: neɪpəriː
háztartás nőtagjaifn
  1. womenfolk
   UK: wɪmɪnfoʊk
háztartástanfn
  1. home economics
   USA: hoʊ'm iː"kʌ·nɔ'mɪ·ks UK: hoʊm iːkənɔmɪks
  1. domestic science
   USA: dʌ·me'stɪ·k saɪ'ʌ·ns UK: dəmestɪk saɪəns
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása