COVID-19 Fight
Összesen 22 találat 7 szótárban. Részletek
hízelgésfn
  1. toadyism
   UK: toʊdɪɪzəm
  1. sycophancy
   UK: sɪkəfənsiː
  1. sweet talk
   USA: swiː't tɔː'k UK: swiːt tɔːk
  1. biz soft-soap
   USA: sɔː'fsoʊ"p UK: sɔftsoʊp
  1. soft solder
   USA: sɔ'ft sɔ'dəː· UK: sɔft sɔldər
  1. soft soap
   USA: sɔ'ft soʊ'p UK: sɔft soʊp
  1. soft sawder
   UK: sɔft sɔːdə
  1. sawder
   UK: sɔːdə
  1. flattery
   USA: flæ'təː·iː· UK: flætəriː
  1. coaxing
   USA: koʊ'ksɪ·ŋ UK: koʊksɪŋ
  1. cajolery
   UK: kəʤoʊləriː
  1. szl butter
   USA: bʌ'təː· UK: bʌtər
  1. blarney
   UK: blɑniː
  1. blandishment
   USA: blæ'ndɪ·ʃmʌ·nt UK: blændɪʃmənt
  1. adulation
   USA: æ"ʤʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: ædjʊleɪʃn
hízelgés; nyalás; tömjénezésfn
  1. adulation
   USA: æ"ʤʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: ædjʊleɪʃn
hízelgéssel kicsali
hízelgéssel kicsikari
hízelgéssel lebeszél vkit vmi megtételérőli
hízelgéssel lebeszél vkit vmirőli
hízelgéssel rábeszél vkit vmi megtételérei
hízelgéssel rábír vmirei
hízelgéssel rávesz vkit vmi megtételérei
szolgai hízelgésfn
  1. adulation
   USA: æ"ʤʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: ædjʊleɪʃn
felette áll a hízelgésnekkif
  1. he is superior to flattery
   USA: hiː' ʌ·z suː·pɪ'riː·əː· tʌ· flæ'təː·iː· UK: hiː ɪz suːpɪərɪər tuː flætəriː
hízelgésfn
  1. e Schmeichelei
   ʃmaɪçə'laɪ
   1. többes szám:
   2. Schmeicheleien
   1. birtokos eset:
   2. Schmeichelei
hízelgésnincs
  1. irod táj visco
  1. irod vischio
  1. irod vesco
  1. irod rég veschio
  1. rég uncino
 1. média
  1. rég oncino
  1. moina
   moína
  1. irod lustra
  1. rég toszk figo
  1. toszk fico
   tsz: -chi
hízelgésfn
  1. amo
   0
hízelgéssel elbolondíthatónincs
  1. rég blando
émelyítő hízelgésnincs
behálózás dicséretekkel, hízelgésselnincs
hízelgéssel megkörnyékeznincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása