COVID-19 Fight
Összesen 24 találat 7 szótárban. Részletek
hízelgőfn
  1. truckler
   UK: trʌklə
  1. toady
   UK: toʊdiː
  1. tame spaniel
   USA: teɪ'm spæ'nyʌ·l UK: teɪm spænɪəl
  1. sycophantic
   USA: sɪ"kʌ·fæ'ntɪ·k UK: sɪkəfæntɪk
  1. biz sycophant
   UK: sɪkəfænt
  1. spaniel
   USA: spæ'nyʌ·l UK: spænɪəl
  1. smooth
   USA: smuː'ð UK: smuːð
  1. smarmy
   USA: smɔ'rmiː· UK: smɑmiː
  1. pipsqueak
   UK: pɪpskwiːk
  1. biz AUS pip-squeak
   UK: pɪpskwiːk
  1. biz lackey
   USA: læ'kiː· UK: lækiː
  1. flattering
   USA: flæ'təː·ɪ·ŋ UK: flætərɪŋ
  1. flatterer
   UK: flætərər
  1. flatter
   USA: flæ'təː· UK: flætər
  1. fawning
   USA: fɔː'nɪ·ŋ UK: fɔːnɪŋ
  1. encomiast
   UK: enkoʊmɪæst
  1. ego-trip
   UK: iːgoʊtrɪp
  1. complimentary
   USA: kɔ"mplʌ·me'ntəː·iː· UK: kɔmplɪmentriː
  1. coaxing
   USA: koʊ'ksɪ·ŋ UK: koʊksɪŋ
  1. buttery
   USA: bʌ'təː·iː· UK: bʌtəriː
hízelgő beszédfn
  1. blarney
   UK: blɑniː
hízelgő emberfn
hízelgőenhsz
  1. coaxingly
   UK: koʊksɪŋliː
nem hízelgőmn
  1. unflattering
   USA: ʌ·nflæ'təː·ɪ·ŋ UK: ʌnflætərɪŋ
szolgai módon hízelgőfn
  1. adulator
   UK: ædjʊleɪtə
hízelgőfn
  1. r Schmeichler
   'ʃmaɪçlɐ
   1. többes szám:
   2. Schmeichler
   1. birtokos eset:
   2. Schmeichlers
hízelgőfn
hízelgőfn
hízelgőnincs
hízelgőfn
hízelgőmn
alázatos hízelgőfn
hízelgő fráternincs
hízelgő személynincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása