COVID-19 Fight
Összesen 41 találat 9 szótárban. Részletek
hadseregfn
  1. rég power
   USA: paʊ'əː· UK: paʊər
  1. military
   USA: mɪ'lʌ·te"riː· UK: mɪlɪtriː
  1. cohort
   USA: koʊ'hɔː·rt UK: koʊhɔːt
  1. army
   USA: ɔ'rmiː· UK: ɑmiː
hadsereg derékrészekif
  1. gross of an army
   USA: groʊ's ʌ·v ʌ·n ɔ'rmiː· UK: groʊs ɔv ən ɑmiː
hadseregparancsnokfn
 1. tört
  1. constable
   USA: kɔ'nstʌ·bʌ·l UK: kɔnstəbl
hadsereg szárnyafn
  1. flank
   USA: flæ'ŋk UK: flæŋk
hadsereg zömekif
  1. gross of an army
   USA: groʊ's ʌ·v ʌ·n ɔ'rmiː· UK: groʊs ɔv ən ɑmiː
állandó hadseregkif
  1. standing army
   USA: stæ'ndɪ·ŋ ɔ'rmiː· UK: stændɪŋ ɑmiː
  1. regular army
   USA: reɪ'gyʌ·ləː· ɔ'rmiː· UK: regjʊlər ɑmiː
anyaországbeli hadseregkif
  1. home forces
   USA: hoʊ'm fɔː'rsʌ·z UK: hoʊm fɔːsɪz
északi hadseregfn
  1. blues
   USA: bluː'z UK: bluːz
népfelkelő hadseregkif
  1. territorial army
   USA: te"rʌ·tɔː'riː·ʌ·l ɔ'rmiː· UK: terɪtɔːrɪəl ɑmiː
szárazföldi hadseregkif
  1. land forces
   USA: læ'nd fɔː'rsʌ·z UK: lænd fɔːsɪz
  1. land army
   USA: læ'nd ɔ'rmiː· UK: lænd ɑmiː
vörös hadseregkif
  1. red army
   USA: re'd ɔ'rmiː· UK: red ɑmiː
rangban előlép (hadseregben)i
  1. get one's stripes
   USA: gɪ't wʌ'nz straɪ'ps UK: get wʌnz straɪps
vásárlás a hadsereg részérefn
 1. kat
  1. remount
   UK: riːmaʊnt
hadseregfn
  1. csapatkötelék e Armee
   aɐ'meː
   1. többes szám:
   2. Armeeen
   3. Armeee
   1. birtokos eset:
   2. Armee
hadseregfn
  1. s Militär
   1. birtokos eset:
   2. Militärs
  1. s Heer
   'heːɐ
   1. többes szám:
   2. Heere
   1. birtokos eset:
   2. Heeres
   3. Heers
szárazföldi hadseregfn
  1. csapatkötelék összvéderő e Armee
   aɐ'meː
   1. többes szám:
   2. Armeeen
   3. Armeee
   1. birtokos eset:
   2. Armee
hadseregfn
hadseregnincs
hadsereg alkalmazottjanincs
  1. pracownik wojska wojskowy
hadseregnincs
  1. rég sforzo
  1. esercito
   esército
  1. rég arme
  1. arma
   tsz: le armi
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása