COVID-19 Fight
Összesen 68 találat 8 szótárban. Részletek
halaszti
  1. protract
   USA: proʊ·træ'kt UK: prətrækt
  1. intermit
   UK: ɪntəːmɪt
  1. hold over
   USA: hoʊ'ld oʊ'vəː· UK: hoʊld oʊvər
  1. adjourn
   USA: ʌ·ʤəː'n UK: əʤəːn
halasztásfn
 1. jog
  1. suspense
   USA: sʌ·spe'ns UK: səspens
 2. jog
  1. respite
   USA: re'spɪ"t UK: respaɪt
  1. put-off
   UK: pʊtɔːf
  1. protraction
   UK: prətrækʃn
  1. postponement
   USA: poʊ·spoʊ'nmʌ·nt UK: pəspoʊnmənt
  1. deferment
   USA: dʌ·fəː'mʌ·nt UK: dɪfəːmənt
  1. days of grace
   USA: deɪ'z ʌ·v greɪ's UK: deɪz ɔv greɪs
halasztást adi
  1. reprieve
   USA: riː·priː'v UK: rɪpriːv
  1. refer
   USA: rʌ·fəː' UK: rɪfəːr
halasztást nem tűrőmn
  1. pressing
   USA: pre'sɪ·ŋ UK: presɪŋ
halasztómn
  1. dilatory
   USA: dɪ'lʌ·tɔː"riː· UK: dɪlətəriː
halasztó hatálykif
  1. delaying force
   USA: dʌ·leɪ'ɪ·ŋ fɔː'rs UK: dɪleɪɪŋ fɔːs
későbbre halaszti
  1. remit
   USA: riː·mɪ't UK: rɪmɪt
  1. leave over
   USA: liː'v oʊ'vəː· UK: liːv oʊvər
bevonulási halasztásfn
 1. kat
  1. deferment
   USA: dʌ·fəː'mʌ·nt UK: dɪfəːmənt
nem halasztható elkif
  1. cannot be delayed
   USA: kʌ·nɔ't biː· dʌ·leɪ'd UK: kænət biː dɪleɪd
másnapra halaszt vmiti
nem tűr halasztástkif
  1. it brooks no delay
   USA: ʌ·t brʊ'ks noʊ' dʌ·leɪ' UK: ɪt brʊks noʊ dɪleɪ
  1. allows of no delay
   USA: ʌ·laʊ'z ʌ·v noʊ' dʌ·leɪ' UK: əlaʊz ɔv noʊ dɪleɪ
halászterületfn
  1. fishery
   USA: fɪ'ʃəː·iː· UK: fɪʃəriː
védett halászterületkif
  1. fishing preserve
   USA: fɪ'ʃɪ·ŋ priː·zəː'v UK: fɪʃɪŋ prɪzəːv
  1. fish preserve
   USA: fɪ'ʃ priː·zəː'v UK: fɪʃ prɪzəːv
halasztásfn
  1. r Verzug
   fɛɐ'tsuːk
   1. birtokos eset:
   2. Verzuges
   3. Verzugs
  1. e Frist
   'frɪst
   1. többes szám:
   2. Fristen
   1. birtokos eset:
   2. Frist
  1. r Aufschub
   1. birtokos eset:
   2. Aufschubes
   3. Aufschubs
  1. r Anstand
   1. birtokos eset:
   2. Anstandes
   3. Anstands
halasztást adi
  1. stunden
   'ʃtʊndən
halaszthatatlanmn
fizetési halasztásfn
halaszti
halasztómn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása