COVID-19 Fight
Összesen 52 találat 8 szótárban. Részletek
halmazfn
 1. mat
  1. set
   USA: se't UK: set
  1. pile
   USA: paɪ'l UK: paɪl
  1. rég concrete
   USA: kɔ'nkriː·t UK: kɔŋkriːt
  1. clump
   USA: klʌ'mp UK: klʌmp
  1. budget
   USA: bʌ'ʤʌ·t UK: bʌʤət
  1. aggregation
   UK: ægrɪgeɪʃn
  1. agglomeration
   USA: ʌ·glɔ"məː·eɪ'ʃʌ·n UK: əglɔməreɪʃn
halmazállapotfn
  1. aggregate
   USA: æ'grʌ·geɪ"t UK: ægrɪgɪt
halmazelméletfn
  1. set theory
   USA: se't θiː'əː·iː· UK: set θɪəriː
halmazfelhőfn
  1. rack
   USA: ræ'k UK: ræk
dolgok kusza halmazafn
  1. mish-mash
   USA: mɪ'ʃmæ"ʃ UK: mɪʃmæʃ
gáznemű, gáz halmazállapotúmn
  1. gaseous
   USA: gæ'siː·ʌ·s UK: gæsɪəs
talajfertőtlenítés gáz halmazállapotú vegyszerrel (növ)kif
  1. soil fumigation
   USA: sɔɪ'l fyuː"mʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: sɔɪl fjuːmɪgeɪʃn
halmazfn
 1. mat
  1. e Vielheit
   'fiːlhaɪt
   1. többes szám:
   2. Vielheiten
   1. birtokos eset:
   2. Vielheit
 2. mat
  1. e Menge
   'mɛŋə
   1. többes szám:
   2. Mengen
   1. birtokos eset:
   2. Menge
 3. mat
  1. e Mannigfaltigkeit
   1. birtokos eset:
   2. Mannigfaltigkeit
  1. r Haufen
   'haʊfən
   1. többes szám:
   2. Haufen
   1. birtokos eset:
   2. Haufens
halmazállapotfn
halmazelméletfn
halmazállapotfn
 1. fiz
dolgok kusza halmazafn
  1. h fatras
   pej
halmaznincs
halmazállapotnincs
halmazfn
halmazállapotnincs
halmazati büntetésnincs
halmazati hatásnincs
 1. jelenségeké
 2. jelenségeké
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása