COVID-19 Fight
hatáskörfn
  1. átv tether
   USA: te'ðəː· UK: teðər
  1. terms of reference
   USA: təː'mz ʌ·v re'frʌ·ns UK: təːmz ɔv refrəns
  1. sphere of action
   USA: sfɪ'r ʌ·v æ'kʃʌ·n UK: sfɪər ɔv ækʃn
  1. scope
   USA: skoʊ'p UK: skoʊp
  1. A tanúsítást végző személyzet tagjai rendelkeznek a hatáskörükre vonatkozó igazolással.
    1. Certifying staff are provided with evidence of the scope of their authorisation.
  2. A tagállamok ezen irányelv hatálya alól kivonhatják a központi bankokat.
    1. The Member States may exclude central banks from the scope of this Directive.
  1. scope of authority
   USA: skoʊ'p ʌ·v ʌ·θɔː'rʌ·tiː· UK: skoʊp ɔv ɔːθɔrɪtiː
  1. reach
   USA: riː'tʃ UK: riːtʃ
  1. átv range
   USA: reɪ'nʤ UK: reɪnʤ
  1. Ez a munka meghaladja a hatáskörömet.
    1. This type of work is out of my range.
  1. purview
   USA: pəː'vyuː" UK: pəːvjuː
  1. átv province
   USA: prɔ'vʌ·ns UK: prɔvɪns
  1. power
   USA: paʊ'əː· UK: paʊər
  1. pale
   USA: peɪ'l UK: peɪl
  1. átv orbit
   USA: ɔː'rbʌ·t UK: ɔːbɪt
  1. jurisdiction
   USA: ʤʊ"rʌ·sdɪ'kʃʌ·n UK: ʤʊərɪsdɪkʃn
  1. competency
   USA: kɔ'mpʌ·tʌ·nsiː· UK: kɔmpɪtənsiː
  1. competence
   USA: kɔ'mpʌ·tʌ·ns UK: kɔmpɪtəns
 1. jog
  1. cognizance
   USA: kɔ'gnʌ·zʌ·ns UK: kɔgnɪzəns
  1. ambit
   UK: æmbɪt
hatáskörzetkif
  1. sphere of action
   USA: sfɪ'r ʌ·v æ'kʃʌ·n UK: sfɪər ɔv ækʃn
hatáskörén kívülkif
  1. beyond one's range
   USA: biː"ɔː'nd wʌ'nz reɪ'nʤ UK: bɪjɔnd wʌnz reɪnʤ
túllépi hatáskörétkif
  1. go beyond one's power
   USA: goʊ' biː"ɔː'nd wʌ'nz paʊ'əː· UK: goʊ bɪjɔnd wʌnz paʊər
túllépi a hatáskörétkif
  1. go beyond one's powers
   USA: goʊ' biː"ɔː'nd wʌ'nz paʊ'əː·z UK: goʊ bɪjɔnd wʌnz paʊəz
kiegészíthetőség - Az Európai Közösségek jogrendszerének egyik fontos, a hatáskörök elosztását szabályozó elve, amelynek értelmében a döntéseket azon a hatalmi szinten kell meghozni, amely az Unió polgáraihoz a legközelebb esik. (PHARE)fn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása