COVID-19 Fight
Összesen 70 találat 12 szótárban. Részletek
háttéri
  1. foreground
   USA: fɔː'rgraʊ"nd UK: fɔːgraʊnd
  1. field
   USA: fiː'ld UK: fiːld
  1. átv background
   USA: bæ'kgraʊ"nd UK: bækgraʊnd
háttér amely szépségét még jobban kiemelii
háttérbe beolvadó arcképfn
  1. vignette
   USA: viː·nye't UK: viːnjet
háttérbenhsz
 1. szính
  1. upstage
   USA: ʌ·psteɪ'ʤ UK: ʌpsteɪʤ
  1. backstage
   USA: bæ"ksteɪ'ʤ UK: bæksteɪʤ
háttérben maradi
  1. keep back
   USA: kiː'p bæ'k UK: kiːp bæk
háttérbe szoríti
  1. play down
   USA: pleɪ' daʊ'n UK: pleɪ daʊn
  1. átv overshadow
   USA: oʊ'vəː·ʃæ'doʊ· UK: oʊvəʃædoʊ
  1. efface
   USA: ʌ·feɪ's UK: ɪfeɪs
  1. de-emphasize
   USA: diː·e'mfʌ·saɪ"z
  1. irod adumbrate
   UK: ædʌmbreɪt
háttérbe szorításfn
  1. effacement
   UK: ɪfeɪsmənt
háttérből irányíti
  1. mastermind
   USA: mæ'stəː·maɪ"nd UK: mɑstəmaɪnd
háttérből irányítófn
  1. mastermind
   USA: mæ'stəː·maɪ"nd UK: mɑstəmaɪnd
háttérből irányító személyfn
  1. backseat driver
   USA: bæ·ksiː't draɪ'vəː· UK: bæksiːt draɪvər
háttérfüggönyfn
  1. backdrop
   USA: bæ'kdrɔ"p UK: bækdrɔp
háttérhálózatkif
  1. back-end network
   UK: bækend netwəːk
háttérinformációfn
  1. background information
   USA: bæ'kgraʊ"nd ɪ"nfɔː'rmeɪ'ʃʌ·n UK: bækgraʊnd ɪnfəmeɪʃn
háttérprogramozókif
  1. backing programmer
   USA: bæ'kɪ·ŋ proʊ'græ"məː· UK: bækɪŋ proʊgræmər
háttérszerepkif
  1. low profile role
   USA: loʊ' proʊ'faɪ"l roʊ'l UK: loʊ proʊfaɪl roʊl
háttér, színfalak mögötthsz
  1. backstage
   USA: bæ"ksteɪ'ʤ UK: bæksteɪʤ
háttértárra kimenti
  1. backup
   USA: bæ'kʌ"p UK: bækʌp
háttérzajkif
  1. ambient noise
   USA: æ'mbiː·ʌ·nt nɔɪ'z UK: æmbɪənt nɔɪz
messzi háttérfn
 1. film
  1. faraway
   USA: fɔ'rʌ·weɪ· UK: fɑrəweɪ
a háttérbe húzódikkif
  1. take a back-seat
   USA: teɪ'k eɪ' bæ·ksiː't UK: teɪk eɪ bæksiːt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása