COVID-19 Fight
Összesen 34 találat 8 szótárban. Részletek
hazugságfn
  1. untruth
   USA: ʌ·ntruː'θ UK: ʌntruːθ
  1. biz story
   USA: stɔː'riː· UK: stɔːriː
  1. szl romance
   USA: roʊ'mæ·ns UK: roʊmæns
  1. prevarication
   UK: prɪværɪkeɪʃn
  1. mendacity
   USA: me·ndæ'sʌ·tiː· UK: mendæsɪtiː
  1. lying
   USA: laɪ'ɪ·ŋ UK: laɪɪŋ
  1. lie
   USA: laɪ' UK: laɪ
  1. Senki sem hisz neki mert már annyi hazugságot összehordott.
    1. Noone believes him as he has told so many lies before.
  1. crap
   USA: kræ'p UK: kræp
  1. rég szl crack
   USA: kræ'k UK: kræk
  1. bung
   USA: bʌ'ŋ UK: bʌŋ
hazugság, hamis információfn
  1. falsehood
   USA: fæ'lshʊ"d UK: fɔːlshʊd
hazugságon érikif
  1. catch out in a lie
   USA: kæ'tʃ aʊ't ɪ'n eɪ' laɪ' UK: kætʃ aʊt ɪn eɪ laɪ
hazugságvizsgáló készülékfn
arcátlan hazugságfn
  1. downright lie
   USA: daʊ'nraɪ"t laɪ' UK: daʊnraɪt laɪ
ártatlan hazugságkif
  1. white lie
   USA: hwaɪ't laɪ' UK: waɪt laɪ
csupa hazugságkif
  1. a pack of lies
   USA: eɪ' pæ'k ʌ·v laɪ'z UK: eɪ pæk ɔv laɪz
fölösleges hazugságkif
  1. a gratuitous lie
   USA: eɪ' grʌ·tuː'ʌ·tʌ·s laɪ' UK: eɪ grətjuːɪtəs laɪ
leplezetlen hazugságkif
  1. bald lie
   USA: bɔː'ld laɪ' UK: bɔːld laɪ
nagy hazugságfn
  1. szl US bang
   USA: bæ'ŋ UK: bæŋ
oltári hazugságfn
  1. whacker
   UK: wækər
szemenszedett hazugságkif
  1. unmitigated lie
   USA: ʌ·nmɪ'tʌ·geɪ"tʌ·d laɪ' UK: ʌnmɪtɪgeɪtɪd laɪ
szemérmetlen hazugságkif
  1. bouncing lie
   USA: baʊ'nsɪ·ŋ laɪ' UK: baʊnsɪŋ laɪ
  1. bald lie
   USA: bɔː'ld laɪ' UK: bɔːld laɪ
egy csomó hazugságkif
  1. parcel of lies
   USA: pɔ'rsʌ·l ʌ·v laɪ'z UK: pɑsl ɔv laɪz
irtó nagy hazugságfn
  1. whopper
   USA: hwɔ'pəː· UK: wɔpər
hazugságfn
  1. e Lüge
   1. többes szám:
   2. Lügen
   1. birtokos eset:
   2. Lüge
  1. r Lug
   'luːk
   1. birtokos eset:
   2. Luges
   3. Lugs
szemenszedett hazugságkif
ez csupa hazugságkif
hazugságfn
fölösleges hazugságfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása