COVID-19 Fight
he can't hide his amusementkif USA: hiː' kæ'nt haɪ'd hʌ·z ʌ·myuː'zmʌ·nt UK: hiː kænt haɪd hɪz əmjuːzmənt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása