Összesen 20 találat 6 szótárban. Részletek
hevenymn
  1. virulent
   USA: vɪ'rʌ·lʌ·nt UK: vɪrʊlənt
  1. sore
   USA: sɔː'r UK: sɔːr
 1. orv
  1. acute
   USA: ʌ·kyuː't UK: əkjuːt
hevenyészi
  1. knock together
   USA: nɔ'k tʌ·ge'ðəː· UK: nɔk təgeðər
hevenyészettmn
  1. biz sketchy
   USA: ske'tʃiː· UK: sketʃiː
  1. rough
   USA: rʌ'f UK: rʌf
  1. rough-hewn
   UK: rʌfhjuːn
  1. quickie
   USA: kwɪ'kiː· UK: kwɪkiː
  1. makeshift
   USA: meɪ'kʃɪ"ft UK: meɪkʃɪft
  1. extempore
   UK: ekstempəriː
  1. extemporaneous
   UK: ekstempəreɪnɪəs
hevenyészett ágyfn
  1. shakedown
   USA: ʃeɪ'kdaʊ"n UK: ʃeɪkdaʊn
hevenyészett fekvőhelyfn
  1. shake-down
   USA: ʃeɪ'kdaʊ"n UK: ʃeɪkdaʊn
hevenyészett felszállóhelyfn
  1. airstrip
   USA: e'rstrɪ"p UK: eəstrɪp
hevenyészett vázlatmn
  1. rough-cast
   UK: rʌfkæst
  1. rough sketch
   USA: rʌ'f ske'tʃ UK: rʌf sketʃ
hevenyészvehsz
  1. sketchily
   UK: sketʃɪliː
  1. extemporarily
   UK: ɪkstempəreərɪliː
hevenyészettmn
felületesség, hevenyészettségfn
  1. e Flüchtigkeit
   1. birtokos eset:
   2. Flüchtigkeit
hevenyészettfn
 1. ir.tud.
hevenymn
heveny jellegnincs
hevenynincs
  1. heveny vakbélgyulladás
    1. ~ апандисит
hevenyészvenincs
hevenyészve dolgoziknincs
hevenymn
hevenyészvei
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása