COVID-19 Fight
Összesen 307 találat 10 szótárban. Részletek
hiányi
  1. want
   USA: wɔ'nt UK: wɔnt
  1. ullage
   UK: ʌlɪʤ
  1. shortfall
   USA: ʃɔː'rtfɔː"l UK: ʃɔːtfɔːl
  1. shortage
   USA: ʃɔː'rtʌ·ʤ UK: ʃɔːtɪʤ
  1. scarcity
   USA: ske'rsʌ·tiː· UK: skeəsɪtiː
  1. poverty
   USA: pɔ'vəː·tiː· UK: pɔvətiː
  1. miss
   USA: mɪ's UK: mɪs
  1. miss
   USA: mɪ's UK: mɪs
  1. lack
   USA: læ'k UK: læk
  1. Az alvás hiánya kimerültté és ingerlékennyé tette.
    1. Lack of sleep made her exhausted and irritable.
  1. imperfection
   USA: ɪ"mpəː·fe'kʃʌ·n UK: ɪmpəfekʃn
  1. hiatus
   USA: haɪ·eɪ'tʌ·s UK: haɪeɪtəs
  1. failure
   USA: feɪ'lyəː· UK: feɪljər
  1. desideratum, desiderata
   UK: dɪzɪdərɑtəm dɪzɪdərɑtə
  1. deficit
   USA: de'fʌ·sʌ·t UK: defɪsɪt
  1. deficiency
   USA: dʌ·fɪ'ʃʌ·nsiː· UK: dɪfɪʃnsiː
  1. defect
   USA: dʌ·fe'kt UK: diːfekt
  1. default
   USA: dʌ·fɔː'lt UK: dɪfɔːlt
  1. dearth
   USA: dəː'θ UK: dəːθ
  1. blank
   USA: blæ'ŋk UK: blæŋk
  1. absence
   USA: æ'bsʌ·ns UK: æbsəns
  1. Kifogás hiányában az Európai Tanács az európai határozatot elfogadhatja.
    1. In the absence of opposition, the European Council may adopt the decision.
  2. Az elnök távollétében az alelnökök egyike látja el az elnöki tisztet.
    1. In the absence of the chairperson, one of the vice-chairpersons shall take the Chair.
hiányábanelölj
  1. wanting
   USA: wɔ'nɪ·ŋ UK: wɔntɪŋ
  1. in of absence
   USA: ɪ'n ʌ·v æ'bsʌ·ns UK: ɪn ɔv æbsəns
  1. in default of
   USA: ɪ'n dʌ·fɔː'lt ʌ·v UK: ɪn dɪfɔːlt ɔv
  1. in absence of
   USA: ɪ'n æ'bsʌ·ns ʌ·v UK: ɪn æbsəns ɔv
  1. for want of
   USA: frəː· wɔ'nt ʌ·v UK: fəː wɔnt ɔv
  1. for lack of
   USA: frəː· læ'k ʌ·v UK: fəː læk ɔv
  1. failing
   USA: feɪ'lɪ·ŋ UK: feɪlɪŋ
hiánybetegség (növ)kif
  1. deficiency disease
   USA: dʌ·fɪ'ʃʌ·nsiː· dɪ"ziː'z UK: dɪfɪʃnsiː dɪziːz
hiánycikkkif
  1. in short supply
   USA: ɪ'n ʃɔː'rt sʌ·plaɪ' UK: ɪn ʃɔːt səplaɪ
hiány; elszakadásfn
  1. defect
   USA: dʌ·fe'kt UK: diːfekt
hiányérzetfn
  1. lack
   USA: læ'k UK: læk
hiányjelfn
  1. blank
   USA: blæ'ŋk UK: blæŋk
  1. apostrophe
   USA: ʌ·pɔ'strʌ·fiː· UK: əpɔstrəfiː
hiányjel (^)fn
  1. caret
   UK: kæret
hiányokfn
  1. defaults
   USA: dʌ·fɔː'lts UK: dɪfɔːlts
hiányoli
  1. miss
   USA: mɪ's UK: mɪs
hiányosmn
  1. wanting
   USA: wɔ'nɪ·ŋ UK: wɔntɪŋ
  1. void
   USA: vɔɪ'd UK: vɔɪd
  1. under
   USA: ʌ'ndəː· UK: ʌndər
  1. skimpy
   USA: skɪ'mpiː· UK: skɪmpiː
  1. short
   USA: ʃɔː'rt UK: ʃɔːt
  1. scrimpy
   UK: skrɪmpiː
  1. scrimp
   USA: skrɪ'mp UK: skrɪmp
  1. scanty
   USA: skæ'ntiː· UK: skæntiː
  1. scant
   USA: skæ'nt UK: skænt
  1. átv meagre
   UK: miːgər
  1. incomplete
   USA: ɪ"nkʌ·mpliː't UK: ɪnkəmpliːt
  1. imperfect
   USA: ɪ"mpəː'fɪ·kt UK: ɪmpəːfɪkt
  1. deficient
   USA: dʌ·fɪ'ʃʌ·nt UK: dɪfɪʃnt
  1. defective
   USA: dʌ·fe'ktɪ·v UK: dɪfektɪv
  1. bare
   USA: be'r UK: beər
hiányosanhsz
  1. scantly
   UK: skæntliː
  1. scantily
   USA: skæ'ntʌ·liː· UK: skæntɪliː
  1. barely
   USA: be'rliː· UK: beəliː
hiányosan címzett levélkif
  1. blind letter
   USA: blaɪ'nd le'təː· UK: blaɪnd letər
hiányosan öltözvekif
  1. thinly clad
   USA: θɪ'nliː· klæ'd UK: θɪnliː klæd
hiányosan tápláltmn
  1. undernourished
   USA: ʌ"ndəː·nəː'ɪ"ʃt UK: ʌndənʌrɪʃt
  1. underfed
   UK: ʌndəfed
hiányos fejlettségkif
  1. moderate development
   USA: mɔ'dəː·eɪ"t dɪ·ve'lʌ·pmʌ·nt UK: mɔdəreɪt dɪveləpmənt
hiányosnak találi
  1. táj fault
   USA: fɔː'lt UK: fɔːlt
hiányosságfn
  1. vice
   USA: vaɪ's UK: vaɪsiː
  1. shortcoming
   USA: ʃɔː'rtkʌ"mɪ·ŋ UK: ʃɔːtkʌmɪŋ
  1. scantiness
   USA: skæ'ntiː·nʌ·s UK: skæntɪnəs
  1. incompletion
   UK: ɪnkəmpliːʃən
  1. inadequacy
   USA: ɪ"næ'dɪ·kwʌ·siː· UK: ɪnædɪkwəsiː
  1. imperfection
   USA: ɪ"mpəː·fe'kʃʌ·n UK: ɪmpəfekʃn
  1. flaw
   USA: flɔː' UK: flɔː
  1. fault
   USA: fɔː'lt UK: fɔːlt
  1. deficiency
   USA: dʌ·fɪ'ʃʌ·nsiː· UK: dɪfɪʃnsiː
  1. defect
   USA: dʌ·fe'kt UK: diːfekt
  1. blemish
   USA: ble'mɪ·ʃ UK: blemɪʃ
hiányos táplálkozásfn
  1. malnutrition
   USA: mæ"lnuː·trɪ'ʃʌ·n UK: mælnjuːtrɪʃn
hiányos voltafn
  1. incompletion
   UK: ɪnkəmpliːʃən
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása