COVID-19 Fight
Összesen 273 találat 16 szótárban. Részletek
hiperbolakif
  1. hyperbolic curve
   USA: haɪ"pəː·bɔ'lɪ·k kəː'v UK: haɪpəːbɔlɪk kəːv
  1. hyperbola
   USA: haɪ·pəː'bʌ·lʌ· UK: haɪpəːbələ
hiperbolaszerűenhsz
  1. hyperbolically
   UK: haɪpəːbɔlɪkliː
hiperbolikusmn
  1. hyperbolic
   USA: haɪ"pəː·bɔ'lɪ·k UK: haɪpəːbɔlɪk
hiperbolikusanhsz
  1. hyperbolically
   UK: haɪpəːbɔlɪkliː
hiperboloidfn
  1. hyperboloid
   UK: haɪpəːbəlɔɪd
hipermangánfn
  1. permanganate
   UK: pəmæŋgəneɪt
hipermangánkif
  1. potassium permanganate
   UK: pətæsɪəm pəmæŋgəneɪt
  1. permanganate of potash
   UK: pəmæŋgəneɪt ɔv pɔtæʃ
hipermodernmn
  1. newfangled
   USA: nuː"fæ'ŋgʌ·ld UK: njuːfæŋgld
  1. new-fangled
   USA: nuː"fæ'ŋgʌ·ld UK: njuːfæŋgld
hiper, szélsőségesmn
  1. hyper
   USA: haɪ'pəː· UK: haɪpə
hipertireózisfn
  1. hyperthyroidism
   UK: haɪpoʊθaɪrɔɪdɪzəm
hipertrófiafn
  1. hypertrophy
   UK: haɪpəːtrəfiː
  1. enlargement
   USA: ʌ·nlɔ'rʤmʌ·nt UK: ɪnlɑʤmənt
hipnotikusmn
  1. mesmeric
   UK: mezmerɪk
  1. hypnotic
   USA: hɪ"pnɔ'tɪ·k UK: hɪpnɔtɪk
hipnotikus állapotfn
  1. hypnosis
   USA: hɪ"pnoʊ'sʌ·s UK: hɪpnoʊsɪs
hipnotizáli
  1. mesmerize
   USA: me'zməː·aɪ"z UK: mezməraɪz
  1. magnetize
   UK: mægnɪtaɪz
  1. hypnotize
   USA: hɪ'pnʌ·taɪ"z UK: hɪpnətaɪz
hipnotizálásfn
  1. hypnotism
   USA: hɪ'pnʌ·tɪ"zʌ·m UK: hɪpnətɪzəm
hipnotizálómn
  1. mesmeric
   UK: mezmerɪk
hipnotizmusfn
  1. hypnotism
   USA: hɪ'pnʌ·tɪ"zʌ·m UK: hɪpnətɪzəm
hipnotizőrfn
  1. hypnotist
   UK: hɪpnətɪst
hipnózisfn
  1. mesmerism
   USA: me'sməː·ɪ"zʌ·m UK: mezmərɪzəm
  1. hypnosis
   USA: hɪ"pnoʊ'sʌ·s UK: hɪpnoʊsɪs
hipochonderfn
  1. hypochondriac
   USA: haɪ"pʌ·kɔ'ndriː·æ·k UK: haɪpəkɔndrɪæk
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása