COVID-19 Fight
Összesen 301 találat 9 szótárban. Részletek
hiteli
 1. gazd
  1. trust
   USA: trʌ'st UK: trʌst
 2. gazd
  1. biz tick
   USA: tɪ'k UK: tɪk
  1. supplies
   USA: sʌ·plaɪ'z UK: səplaɪz
 3. gazd
  1. credit
   USA: kre'dʌ·t UK: kredɪt
  1. credence
   USA: kriː'dʌ·ns UK: kriːdns
hitelbekif
  1. on tick
   USA: ɔ'n tɪ'k UK: ɔn tɪk
hitelbe adottkif
  1. on trust
   USA: ɔ'n trʌ'st UK: ɔn trʌst
hitelben szállít vmiti
hitelesmn
  1. trustworthy
   USA: trʌ'stwəː"ðiː· UK: trʌstwəːðiː
  1. true
   USA: truː' UK: truː
  1. biz India pukka
   UK: pʌkə
  1. rég incorrupt
   UK: ɪnkərʌpt
  1. genuine
   USA: ʤe'nyuː·waɪ"n UK: ʤenjʊɪn
  1. Bizonyos afelől, hogy ez a levél valóban hiteles?
    1. Are you sure that this letter is genuine?'
  1. canon
   USA: kæ'nʌ·n UK: kænən
  1. authoritative
   USA: ʌ·θɔː'rʌ·teɪ"tɪ·v UK: ɔːθɔrɪtətɪv
  1. authentic
   USA: ʌ·θe'nɪ·k UK: ɔːθentɪk
  1. accurate
   USA: æ'kyəː·ʌ·t UK: ækjərət
  1. Regénye hiteles képet nyújt az Oszmán Birodalom életéről.
    1. His novel is an accurate reflection of life in the Ottoman Empire.
hitelesenhsz
  1. genuinely
   USA: ʤe'nyuː·waɪ"nliː· UK: ʤenjʊɪnliː
hiteles értesüléskif
  1. pukka gen
   UK: pʌkə ʤen
hiteles feljegyzésekfn
  1. records
   USA: re'kəː·dz UK: rɪkɔːdz
hitelesíti
  1. true
   USA: truː' UK: truː
 1. jog
  1. skót test
   USA: te'st UK: test
  1. seal
   USA: siː'l UK: siːl
  1. corroborate
   USA: kəː·ɔ'bəː·eɪ"t UK: kərɔbəreɪt
  1. check
   USA: tʃe'k UK: tʃek
  1. A tűzoltó rendszert legalább 12 hónaponként vizsgálni kell.
    1. The fire extinguisher system must be checked at least once every 12 months.
  1. certify
   USA: səː'tʌ·faɪ" UK: səːtɪfaɪ
  1. calibrate
   USA: kæ'lʌ·breɪ"t UK: kælɪbreɪt
  1. authenticate
   USA: ɔː·θe'ntʌ·keɪ"t UK: ɔːθentɪkeɪt
  1. attest
   USA: ʌ·te'st UK: ətest
hitelesítésfn
  1. standardization
   USA: stæ·ndəː·dʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: stændədaɪzeɪʃn
  1. sizing
   USA: saɪ'zɪ·ŋ UK: saɪzɪŋ
  1. sealing
   USA: siː'lɪ·ŋ UK: siːlɪŋ
  1. probate
   USA: proʊ'beɪ"t UK: proʊbeɪt
 1. jog
  1. legitimation
   UK: lɪʤɪtɪmeɪʃən
  1. corroboration
   USA: kəː·ɔː"bəː·eɪ'ʃʌ·n UK: kərɔbəreɪʃn
  1. calibration
   USA: kæ"lʌ·breɪ'ʃʌ·n UK: kælɪbreɪʃn
 2. jog
  1. authentication
   USA: ɔː·θe"ntʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɔːθentɪkeɪʃn
hitelesítés, okmányokkal való igazolás (PHARE)fn
  1. authentication
   USA: ɔː·θe"ntʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɔːθentɪkeɪʃn
hitelesítettmn
  1. normalized
   USA: nɔː'rmʌ·laɪ"zd UK: nɔːməlaɪzd
hitelesített másolatkif
  1. exemplified copy
   USA: ɪ·gze'mplʌ·faɪ"d kɔ'piː· UK: ɪgzemplɪfaɪd kɔpiː
hiteles(ített) másolatkif
  1. attested copy
   USA: ʌ·te'stʌ·d kɔ'piː· UK: ətestɪd kɔpiː
hitelesítőmn
  1. corroborant
   UK: kərɔbərənt
hitelesítő adatokfn
hiteles másolati
  1. estreat
   UK: ɪstriːt
  1. certified copy
   USA: səː'tʌ·faɪ"d kɔ'piː· UK: səːtɪfaɪd kɔpiː
  1. a true copy
   USA: eɪ' truː' kɔ'piː· UK: eɪ truː kɔpiː
hiteles mértékfn
 1. fiz
  1. standard
   USA: stæ'ndəː·d UK: stændəd
hitelesnek elismeri
  1. canonize
   UK: kænənaɪz
hitelesnek elismertmn
  1. canonical
   UK: kənɔnɪkl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása