horogi
  1. hook
   USA: hʊ'k UK: hʊk
  1. US hitch
   USA: hɪ'tʃ UK: hɪtʃ
  1. hanger
   USA: hæ'ŋəː· UK: hæŋər
  1. grapple
   USA: græ'pʌ·l UK: græpl
  1. gaff
   USA: gæ'f UK: gæf
  1. crotchet
   UK: krɔtʃɪt
  1. clench
   USA: kle'ntʃ UK: klentʃ
horog alakúmn
  1. hooked
   USA: hʊ'kt UK: hʊkt
horog, kampófn
  1. hook
   USA: hʊ'k UK: hʊk
horog és kapocskif
  1. hooks and eyes
   USA: hʊ'ks ʌ·nd aɪ'z UK: hʊks ənd aɪz
horoggal ellátottmn
  1. hooked
   USA: hʊ'kt UK: hʊkt
horogkaromfn
  1. fluke
   USA: fluː'k UK: fluːk
horogkeresztfn
  1. swastika
   USA: swɔ'stɪ·kʌ· UK: swɔstɪkə
horognyelv-terelőfn
  1. deflector
   UK: dɪflektə
horogról leveszi
  1. unhook
   USA: ʌ·nhʊ'k UK: ʌnhʊk
horogzsinór toldalékafn
  1. cast
   USA: kæ'st UK: kɑst
horogütési
 1. sp
  1. hook
   USA: hʊ'k UK: hʊk
csónaktartó horogfn
megerősítés horogvassali
  1. strutting
   USA: strʌ'tɪ·ŋ UK: strʌtɪŋ
szög (mértan); horogfn
  1. angle
   USA: æ'ŋgʌ·l UK: æŋgl
hörögi
 1. orv
  1. rattle
   USA: ræ'tʌ·l UK: rætl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása