COVID-19 Fight
Összesen 22 találat 6 szótárban. Részletek
horonyfn
 1. orv bot geol
  1. stria, striae
   UK: strɪə straɪiː
 2. műsz
  1. slot
   USA: slɔ't UK: slɔt
  1. sector
   USA: se'ktəː· UK: sektər
  1. recess
   USA: riː'se·s UK: rɪses
 3. műsz
  1. rabbet
   UK: ræbɪt
  1. notch
   USA: nɔ'tʃ UK: nɔtʃ
  1. nick
   USA: nɪ'k UK: nɪk
  1. mortise
   UK: mɔːtɪs
  1. gutter
   USA: gʌ'təː· UK: gʌtər
  1. groove
   USA: gruː'v UK: gruːv
  1. flute
   USA: fluː't UK: fluːt
 4. műsz
  1. cut
   USA: kʌ't UK: kʌt
 5. kat
  1. chase
   USA: tʃeɪ's UK: tʃeɪs
horonyba illeszti
 1. épít
  1. splice
   USA: splaɪ's UK: splaɪs
horonyba illesztésfn
 1. műsz
  1. housing
   USA: haʊ'zɪ·ŋ UK: haʊzɪŋ
horonygyalufn
  1. rabbet plane
   UK: ræbɪt pleɪn
  1. fluting plane
   UK: fluːtɪŋ pleɪn
horonykötéskif
horonymércefn
  1. quirk
   USA: kwəː'k UK: kwəːk
horonyvágó fűrészkif
  1. grooving saw
   UK: gruːvɪŋ sɔː
horonyvágó körfűrészkif
  1. grooving saw
   UK: gruːvɪŋ sɔː
horonyfn
  1. e Nut
   'nuːt
   1. többes szám:
   2. Nuten
   1. birtokos eset:
   2. Nut
  1. e Kerbe
   'kɛɐbə
   1. többes szám:
   2. Kerben
   1. birtokos eset:
   2. Kerbe
horony (mûsz)fn
  1. e Rinne
   'rɪnə
   1. többes szám:
   2. Rinnen
   1. birtokos eset:
   2. Rinne
horonyfn
 1. gépben vill
horonyfn
 1. oszlopon épít
horonyfn
horonyfn
 1. illesztéshez
  1. coulisse
   n inv francia kulísz
horony keretbenfn
 1. üveg vagy kép számára
horonymarásnincs
horonymaró szerszámnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása