COVID-19 Fight
Összesen 72 találat 9 szótárban. Részletek
ideiglenesmn
  1. transitory
   USA: træ'nzʌ·tɔː"riː· UK: trænsɪtriː
  1. transient
   USA: træ'nʒʌ·nt UK: trænzɪənt
  1. temporary
   USA: te'mpəː·e"riː· UK: temprəriː
  1. Ez csak ideiglenes megoldás a problémára.
    1. It is only a temporary solution to the problem.
  2. Az önkormányzat átmeneti segélyt nyújt a rászoruló családoknak.
    1. The municipality offers temporary aid to needy families.
  1. provisional
   USA: prʌ·vɪ'ʒʌ·nʌ·l UK: prəvɪʒənl
  1. makeshift
   USA: meɪ'kʃɪ"ft UK: meɪkʃɪft
  1. interim
   USA: ɪ'nəː·ʌ·m UK: ɪntərɪm
  1. iffy
   USA: ɪ'fiː·
  1. extemporaneous
   UK: ekstempəreɪnɪəs
ideiglenes alkalmazotti
  1. temp
   USA: te'mp UK: temp
ideiglenes átvétel (EU)kif
  1. provisional acceptance
   USA: prʌ·vɪ'ʒʌ·nʌ·l ʌ·kse'ptʌ·ns UK: prəvɪʒənl əkseptəns
ideiglenes átvétel, ideiglenes elfogadás (PHARE)kif
  1. provisional acceptance
   USA: prʌ·vɪ'ʒʌ·nʌ·l ʌ·kse'ptʌ·ns UK: prəvɪʒənl əkseptəns
ideiglenes cími
  1. scratch
   USA: skræ'tʃ UK: skrætʃ
ideiglenesenhsz
  1. temporarily
   USA: te"mpəː·e'rʌ·liː· UK: temprərəliː
  1. provisionally
   USA: prʌ·vɪ'ʒnʌ·liː· UK: prəvɪʒənəliː
  1. pro tempore
   USA: proʊ' te"mpɔː'riː· UK: proʊ tempəriː
  1. pro tem
   UK: proʊ tem
  1. in the interim
   USA: ɪ'n ðiː· ɪ'nəː·ʌ·m UK: ɪn ðiː ɪntərɪm
ideiglenesen megkíméli
  1. reprieve
   USA: riː·priː'v UK: rɪpriːv
ideiglenesen szüneteli
  1. intermit
   UK: ɪntəːmɪt
ideiglenes felfüggesztésfn
ideiglenes file létrehozásakif
  1. create temporary file
   USA: kriː·eɪ't te'mpəː·e"riː· faɪ'l UK: kriːeɪt temprəriː faɪl
ideiglenes intézkedésfn
  1. temporary injunction
   USA: te'mpəː·e"riː· ɪ"nʤʌ'ŋʃʌ·n UK: temprəriː ɪnʤʌŋkʃn
ideiglenes intézkedés (rendszerint tiltó), végzésfn
  1. injunction
   USA: ɪ"nʤʌ'ŋʃʌ·n UK: ɪnʤʌŋkʃn
ideiglenes kapcsolásfn
  1. breadboard construction
   UK: bredbɔːd kənstrʌkʃn
ideiglenes kötözésfn
ideiglenes papírpénzfn
  1. scrip
   USA: skrɪ'p UK: skrɪp
ideiglenes részvényfn
  1. scrip
   USA: skrɪ'p UK: skrɪp
ideiglenességfn
  1. temporariness
   UK: temprərɪnəs
ideiglenes szállásfn
  1. biz bunk
   USA: bʌ'ŋk UK: bʌŋk
szabályt (ideiglenesen) felfüggeszti
  1. waive a rule
   USA: weɪ'v eɪ' ruː'l UK: weɪv eɪ ruːl
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása