COVID-19 Fight
Összesen 203 találat 9 szótárban. Részletek
igényi
  1. want
   USA: wɔ'nt UK: wɔnt
  1. pretension
   USA: priː·te'nʃʌ·n UK: prɪtenʃn
  1. pretense
   USA: priː·te'ns UK: prɪtens
  1. pretence
   UK: prɪtens
  1. directive
   USA: dɪ·re'ktɪ·v UK: dɪrektɪv
  1. demand
   USA: dɪ"mæ'nd UK: dɪmɑnd
  1. A formanyomtatvány igény szerint letölthető.
    1. This form may be downloaded on demand.
  1. claim
   USA: kleɪ'm UK: kleɪm
  1. az igény elbírálása folyamatban van
    1. the claim is currently being examined
igénybejelentésfn
  1. statement of claim
   USA: steɪ'tmʌ·nt ʌ·v kleɪ'm UK: steɪtmənt ɔv kleɪm
  1. claim
   USA: kleɪ'm UK: kleɪm
igénybe vehetőmn
  1. available
   USA: ʌ·veɪ'lʌ·bʌ·l UK: əveɪləbl
  1. A brossúrában további információt talál igénybe vehető szolgáltatásainkról.
    1. You can find further information of our available services in the brochure.
igénybe veszi
  1. biz tax
   USA: tæ'ks UK: tæks
  1. resort
   USA: riː·sɔː'rt UK: rɪzɔːt
  1. requisition
   USA: re"kwʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: rekwɪzɪʃn
 1. kat
  1. press
   USA: pre's UK: pres
  1. impress
   USA: ɪ'mpre"s UK: ɪmpres
  1. have resort to
   USA: hæ'v riː·sɔː'rt tʌ· UK: hæv rɪzɔːt tuː
  1. draw on
   USA: drɔː' ɔ'n UK: drɔː ɔn
igénybevesz (fedezetet)kif
igénybe veszi vminek a segítségétkif
igénybevételfn
  1. tax
   USA: tæ'ks UK: tæks
 1. műsz
  1. stress
   USA: stre's UK: stres
 2. műsz
  1. strain
   USA: streɪ'n UK: streɪn
  1. requisition
   USA: re"kwʌ·zɪ'ʃʌ·n UK: rekwɪzɪʃn
  1. drain
   USA: dreɪ'n UK: dreɪn
igénybevétele vminekfn
  1. recourse
   USA: riː'kɔː·rs UK: rɪkɔːs
igényekhsz
  1. needs
   USA: niː'dz UK: niːdz
igényeket támasztómn
  1. pretentious
   USA: priː·te'nʃʌ·s UK: prɪtenʃəs
igényeknek megfelelőmn
igényeli
  1. want
   USA: wɔ'nt UK: wɔnt
  1. requires
   USA: riː·kwaɪ'rz UK: rɪkwaɪəz
  1. A munka nagy gondosságot és teljes odafigyelést igényel.
    1. This kind of work requires great care and full attention.
    1. This kind of work requires great care and full attention.
  1. require
   USA: rɪ·kwaɪ'əː· UK: rɪkwaɪər
  1. A munka nagy gondosságot és teljes odafigyelést igényel.
    1. This kind of work requires great care and full attention.
    1. This kind of work requires great care and full attention.
  1. need
   USA: niː'd UK: niːd
  1. demand
   USA: dɪ"mæ'nd UK: dɪmɑnd
  1. claim
   USA: kleɪ'm UK: kleɪm
  1. call for
   USA: kɔː'l frəː· UK: kɔːl fəː
igényelhetőmn
  1. demandable
   UK: dɪmɑndeɪbl
igényel, szükségeltetikkif
igényeltmn
  1. required
   USA: riː·kwaɪ'rd UK: rɪkwaɪəd
igényesmn
  1. selective
   USA: sʌ·le'ktɪ·v UK: sɪlektɪv
  1. Nice
   USA: niː's UK: niːs
  1. fastidious
   USA: fæ·stɪ'diː·ʌ·s UK: fəstɪdɪəs
  1. exigent
   USA: e'ksɪ·ʤʌ·nt UK: egzɪʤənt
  1. exacting
   USA: ɪ·gzæ'ktɪ·ŋ UK: ɪgzæktɪŋ
  1. demanding
   USA: dɪ"mæ'ndɪ·ŋ UK: dɪmɑndɪŋ
  1. critical
   USA: krɪ'tɪ·kʌ·l UK: krɪtɪkl
  1. ambitious
   USA: æ·mbɪ'ʃʌ·s UK: æmbɪʃəs
igényes/színvonalaskif
  1. of high standard
   USA: ʌ·v haɪ' stæ'ndəː·d UK: ɔv haɪ stændəd
igényjogosultfn
  1. claimant
   USA: kleɪ'mʌ·nt UK: kleɪmənt
  1. a benefit claimant
   USA: eɪ' be'nʌ·fɪ"t kleɪ'mʌ·nt UK: eɪ benɪfɪt kleɪmənt
igénylőfn
  1. pretender
   USA: priː·te'ndəː· UK: prɪtendər
  1. claimant
   USA: kleɪ'mʌ·nt UK: kleɪmənt
  1. a benefit claimant
   USA: eɪ' be'nʌ·fɪ"t kleɪ'mʌ·nt UK: eɪ benɪfɪt kleɪmənt
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása