COVID-19 Fight
Összesen 28 találat 7 szótárban. Részletek
illetlenmn
  1. unseemly
   USA: ʌ·nsiː'mliː· UK: ʌnsiːmliː
  1. uncomely
   UK: ʌnkʌmliː
  1. unbecoming
   USA: ʌ"nbiː·kʌ'mɪ·ŋ UK: ʌnbɪkʌmɪŋ
  1. rank
   USA: ræ'ŋk UK: ræŋk
  1. misbecoming
   UK: mɪsbɪkʌmɪŋ
  1. indelicate
   USA: ɪ"nde'lɪ·kʌ·t UK: ɪndelɪkət
  1. indecorous
   UK: ɪndekərəs
  1. indecent
   USA: ɪ"ndiː'sʌ·nt UK: ɪndiːsnt
  1. improper
   USA: ɪ"mprɔ'pəː· UK: ɪmprɔpər
illetlenségfn
  1. unseemliness
   UK: ʌnsiːmlɪnəs
  1. obscenity
   USA: ʌ·bse'nʌ·tiː· UK: əbsenɪtiː
  1. it is bad form
   USA: ʌ·t ʌ·z bæ'd fɔː'rm UK: ɪt ɪz bæd fɔːm
  1. indelicacy
   UK: ɪndelɪkəsiː
  1. indecorum
   UK: ɪndɪkɔːrəm
  1. incongruity
   USA: ɪ"ŋkɔː·ŋruː'ʌ·tiː· UK: ɪnkɔŋgruːɪtiː
  1. impropriety
   USA: ɪ"mprʌ·praɪ'ʌ·tiː· UK: ɪmprəpraɪətiː
  1. breach of decorum
   USA: briː'tʃ ʌ·v dɪ·kɔː'rʌ·m UK: briːtʃ ɔv dɪkɔːrəm
illetlen szájúmn
  1. foulmouthed
   UK: faʊlmaʊðd
illetlenülhsz
  1. misbehave
   USA: mɪ"sbiː·heɪ'v UK: mɪsbɪheɪv
illetlen viselkedésfn
  1. misconduct
   USA: mɪ"skɔ'ndʌ·kt UK: mɪskɔndʌkt
  1. misbehaviour
   UK: mɪsbɪheɪvɪər
micsoda illetlen flörtölés!kif
  1. such carryings on!
   UK: sʌtʃ kærɪɪŋz ɔn
ez illetlenségkif
  1. it's bad form
   USA: ʌ·ts bæ'd fɔː'rm UK: ɪts bæd fɔːm
micsoda illetlen viselkedés!kif
  1. such carryings on!
   UK: sʌtʃ kærɪɪŋz ɔn
illetlenmn
  1. unziemend
   'ʊntsiːmənt
  1. unschicklich
   'ʊnʃɪklɪç
  1. unpassend
   'ʊnpasənt
  1. ungeziemend
   'ʊngətsiːmənt
  1. átv schmutzig
   'ʃmʊtsɪç
illetlenségfn
  1. e Unsitte
   'ʊnzɪtə
   1. többes szám:
   2. Unsitten
   1. birtokos eset:
   2. Unsitte
  1. e Unschicklichkeit
   'ʊnʃɪklɪçkaɪt
   1. többes szám:
   2. Unschicklichkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Unschicklichkeit
  1. rég e Ungeschicklichkeit
   1. többes szám:
   2. Ungeschicklichkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Ungeschicklichkeit
  1. e Unart
   1. többes szám:
   2. Unarten
   1. birtokos eset:
   2. Unart
  1. átv e Schmutzigkeit
   'ʃmʊtsɪçkaɪt
   1. többes szám:
   2. Schmutzigkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Schmutzigkeit
  1. e Freiheit
   'fraɪhaɪt
   1. többes szám:
   2. Freiheiten
   1. birtokos eset:
   2. Freiheit
illetlenülhsz
illetlenmn
illetlen beszéd köztéren, közterületennincs
 1. jog
  1. turpiloquio
   turpilóquio
illetlenkedésnincs
illetlenségnincs
illetlenségfn
illetlen szónincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása