COVID-19 Fight
Összesen 106 találat 17 szótárban. Részletek
integráli
  1. integrate
   USA: ɪ'nʌ·greɪ"t UK: ɪntɪgreɪt
  1. integral
   USA: ɪ'nʌ·grʌ·l UK: ɪntɪgrəl
integrálandó függvényfn
integrálásfn
 1. mat
  1. integration
   USA: ɪ"nʌ·greɪ'ʃʌ·n UK: ɪntɪgreɪʃn
integrálhatómn
  1. integrable
   UK: ɪntɪgrəbl
integrálszámításkif
  1. integral calculus
   USA: ɪ'nʌ·grʌ·l kæ'lkyʌ·lʌ·s UK: ɪntɪgrəl kælkjʊləs
integráltmn
  1. integrated
   USA: ɪ'nʌ·greɪ"tʌ·d UK: ɪntɪgreɪtɪd
integrált adatfeldolgozáskif
  1. integrated data processing
   USA: ɪ'nʌ·greɪ"tʌ·d dæ'tʌ· prɔ'se·sɪ·ŋ UK: ɪntɪgreɪtɪd deɪtə proʊsesɪŋ
integrált áramkörkif
  1. integrated circuit
   USA: ɪ'nʌ·greɪ"tʌ·d səː'kʌ·t UK: ɪntɪgreɪtɪd səːkɪt
integrált növényvédelem (növ)kif
  1. integrated pest control
   USA: ɪ'nʌ·greɪ"tʌ·d pe'st kʌ·ntroʊ'l UK: ɪntɪgreɪtɪd pest kəntroʊl
integrált szolgáltatások digitális hálózatakif
  1. integrated services digital network
   USA: ɪ'nʌ·greɪ"tʌ·d səː'vʌ·sʌ·z dɪ'ʤʌ·tʌ·l ne'twəː"k UK: ɪntɪgreɪtɪd səːvɪsɪz dɪʤɪtl netwəːk
integrált szolgáltatású digitális hálózatkif
felületi integrálfn
  1. surface integral
   USA: səː'fʌ·s ɪ'nʌ·grʌ·l UK: səːfɪs ɪntɪgrəl
határozott integrálfn
  1. definite integral
   USA: de'fʌ·nʌ·t ɪ'nʌ·grʌ·l UK: defɪnət ɪntɪgrəl
nagyfokú integráltságkif
  1. large scale integration
   USA: lɔ'rʤ skeɪ'l ɪ"nʌ·greɪ'ʃʌ·n UK: lɑʤ skeɪl ɪntɪgreɪʃn
közepes fokú integráltságkif
  1. medium scale integration
   USA: miː'diː·ʌ·m skeɪ'l ɪ"nʌ·greɪ'ʃʌ·n UK: miːdɪəm skeɪl ɪntɪgreɪʃn
nagyon nagyfokú integráltságkif
  1. very large scale integration
   USA: ve'riː· lɔ'rʤ skeɪ'l ɪ"nʌ·greɪ'ʃʌ·n UK: veriː lɑʤ skeɪl ɪntɪgreɪʃn
nagyon nagy sebességű integrált áramkörkif
  1. very high speed integrated circuit
   USA: ve'riː· haɪ' spiː'd ɪ'nʌ·greɪ"tʌ·d səː'kʌ·t UK: veriː haɪ spiːd ɪntɪgreɪtɪd səːkɪt
integráli
  1. schalten
   'ʃaltən
  1. integrieren
   ɪnte'griːrən
integrálásfn
 1. mat
  1. e Integration
   ɪntegra'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Integrationen
   1. birtokos eset:
   2. Integration
integrálszámításfn
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása