COVID-19 Fight
Összesen 38 találat 8 szótárban. Részletek
irányításfn
  1. sight
   USA: saɪ't UK: saɪt
  1. running
   USA: rʌ'nɪ·ŋ UK: rʌnɪŋ
  1. line of conduct
   USA: laɪ'n ʌ·v kɔ'ndʌ·kt UK: laɪn ɔv kɔndʌkt
  1. leading
   USA: liː'dɪ·ŋ UK: liːdɪŋ
  1. lead
   USA: liː'd UK: liːd
  1. helm
   USA: he'lm UK: helm
  1. guiding
   USA: gaɪ'dɪ·ŋ UK: gaɪdɪŋ
  1. guidance
   USA: gaɪ'dʌ·ns UK: gaɪdns
  1. governance
   USA: gʌ'vəː·nʌ·ns UK: gʌvənəns
  1. direction
   USA: dɪ·re'kʃʌ·n UK: dɪrekʃn
  1. control
   USA: kʌ·ntroʊ'l UK: kəntroʊl
  1. command
   USA: kʌ·mæ'nd UK: kəmɑnd
irányítása alatt állkif
  1. have control over
   USA: hæ'v kʌ·ntroʊ'l oʊ'vəː· UK: hæv kəntroʊl oʊvər
irányításávalkif
  1. under the direction of
   USA: ʌ'ndəː· ðiː· dɪ·re'kʃʌ·n ʌ·v UK: ʌndər ðiː dɪrekʃn ɔv
irányítás nélkülmn
rossz irányításfn
  1. maladministration
   UK: mælədmɪnɪstreɪʃən
vezetőség, irányításfn
  1. management
   USA: mæ'nʌ·ʤmʌ·nt UK: mænɪʤmənt
Phare Irányítási Bizottság - A "gazdasági szerkezetváltás segélyalapjának bizottsága" a Phare-ról alkotott jogszabály rendelkezése szerint jött létre. A tagállamok képviselői vesznek részt benne, elnöke a Bizottság képviselője. Eljárási szabályzata értelmkif
kinevezett vagyongondnok irányításakif
  1. in administrative receivership
   USA: ɪ'n ʌ·dmɪ'nʌ·streɪ"tɪ·v riː·siː'vəː·ʃɪ"p UK: ɪn ədmɪnɪstrətɪv rɪsiːvəʃɪp
kezébe veszi a dolgok irányításátkif
  1. take the reins
   USA: teɪ'k ðiː· reɪ'nz UK: teɪk ðiː reɪnz
finanszírozási javaslat - Tervezet, amelyet a Bizottság véleményezésre bocsájt az irányítási bizottság (Management Committee) elé. Kedvező állásfoglalás esetén a Bizottság finanszírozási döntésének és a partner országgal aláírandó finanszírozási emlékeztekif
főigazgatóság - Az Európai Bizottság fő szervezeti egységei, amelyek a főigazgató (director general) vezetésével - mint a nemzeti kormányokban a minisztériumok - egy-egy ágazat, "protfolió" felügyeletét, irányítását végzik. A Phare-program a Bizottság I. kif
irányításfn
  1. e Lenkung
   'lɛŋkʊŋ
  1. e Führung
   1. többes szám:
   2. Führungen
   1. birtokos eset:
   2. Führung
  1. e Direktion
   dirɛk'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Direktionen
   1. birtokos eset:
   2. Direktion
irányításfn
 1. ágyúé stb
irányításnincs
irányításnincs
  1. regia
   regía
 1. járműé és más irányítható eszközöké
 2. járműé stb. pol
  1. átv danda
irányításfn
  1. redine
   n rédine
  1. rég redina
   n
elvi irányításnincs
központi irányításnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása