Összesen 26 találat 7 szótárban. Részletek
izgatottmn
  1. unrestful
   UK: ʌnrestfʊl
  1. tumultuous
   USA: tuː"mʌ'ltʃuː·ʌ·s UK: tjuːmʌltʃʊəs
  1. átv ruffled
   USA: rʌ'fʌ·ld UK: rʌfld
  1. biz jumpy
   USA: ʤʌ'mpiː· UK: ʤʌmpiː
  1. biz hectic
   USA: he'ktɪ·k UK: hektɪk
  1. he is keyed up
   USA: hiː' ʌ·z kiː'd ʌ'p UK: hiː ɪz kiːd ʌp
  1. flustered
   USA: flʌ'stəː·d UK: flʌstəd
  1. fazed
   USA: feɪ'zd
 1. biol orv
  1. excited
   USA: ɪ·ksaɪ'tʌ·d UK: ɪksaɪtɪd
  1. excited / be -
   USA: ɪ·ksaɪ'tʌ·d biː· UK: ɪksaɪtɪd biː
  1. delirious
   USA: dʌ·lɪ'riː·ʌ·s UK: dɪlɪrɪəs
  1. breathless
   USA: bre'θlʌ·s UK: breθləs
  1. be all of a sweat
   USA: biː· ɔː'l ʌ·v eɪ' swe't UK: biː ɔːl ɔv eɪ swet
  1. anxious
   USA: æ'ŋʃʌ·s UK: æŋkʃəs
  1. Izgatottan várom, hogy halljak az ausztrál utadról.
    1. I am anxious to hear about your trip to Australia.
  1. agog
   USA: ʌ·gɔ'g UK: əgɔg
  1. agitated
   USA: æ'ʤʌ·teɪ"tʌ·d UK: æʤɪteɪtɪd
  1. ablaze
   USA: ʌ·bleɪ'z UK: əbleɪz
izgatottani
  1. tiptoe
   USA: tɪ'ptoʊ" UK: tɪptoʊ
  1. on tiptoe
   USA: ɔ'n tɪ'ptoʊ" UK: ɔn tɪptoʊ
  1. jumpily
   UK: ʤʌmpɪliː
  1. hectically
   UK: hektɪkliː
  1. excitedly
   USA: ɪ·ksaɪ'tʌ·dliː· UK: ɪksaɪtɪdliː
  1. astir
   UK: əstəːr
  1. all in a flurry
   USA: ɔː'l ɪ'n eɪ' fləː'iː· UK: ɔːl ɪn eɪ flʌriː
  1. agog
   USA: ʌ·gɔ'g UK: əgɔg
  1. agitatedly
   UK: æʤɪteɪtɪdliː
izgatott(an)hsz
  1. agog
   USA: ʌ·gɔ'g UK: əgɔg
izgatottságfn
  1. twittering
   UK: twɪtərɪŋ
  1. biz twitter
   UK: twɪtər
  1. tumultuousness
   UK: tjuːmʌltʃʊəsnəs
  1. ruffle
   USA: rʌ'fʌ·l UK: rʌfl
 1. pszich
  1. psychosis, psychoses
   UK: saɪkoʊsɪs saɪkoʊsiːz
  1. perturbation
   USA: pəː"təː·beɪ'ʃʌ·n UK: pəːtəbeɪʃn
  1. jumpiness
   UK: ʤʌmpɪnəs
  1. biz fry
   USA: fraɪ' UK: fraɪ
  1. fret
   USA: fre't UK: fret
  1. flutter
   USA: flʌ'təː· UK: flʌtər
  1. flurry
   USA: fləː'iː· UK: flʌriː
  1. fever
   USA: fiː'vəː· UK: fiːvər
  1. excitement
   USA: ɪ·ksaɪ'tmʌ·nt UK: ɪksaɪtmənt
  1. emotion
   USA: iː'moʊ·ʃʌ·n UK: ɪmoʊʃn
  1. discomposure
   UK: dɪskəmpoʊʒər
  1. commotion
   USA: kʌ·moʊ'ʃʌ·n UK: kəmoʊʃn
  1. chafing
   USA: tʃeɪ'fɪ·ŋ UK: tʃeɪfɪŋ
izgatott (szleng, US)mn
izgatott várakozásfn
izgatott várakozással telimn
  1. suspenseful
   USA: sʌ·spe'nsfʌ·l
izgatott/zavarosmn
  1. agitated
   USA: æ'ʤʌ·teɪ"tʌ·d UK: æʤɪteɪtɪd
betegesen izgatottmn
  1. hysterical
   USA: hɪ"ste'rɪ·kʌ·l UK: hɪsterɪkl
igen izgatottmn
  1. overwrought
   USA: oʊ"vəː·rɔː't UK: oʊvərɔːt
kellemesen izgatottmn
  1. effervescent
   USA: e"fəː·ve'sʌ·nt UK: efəvesnt
nagyon izgatott voltkif
  1. she was very much upset
   USA: ʃiː' wʌ·z ve'riː· mʌ'tʃ ʌ'pse"t UK: ʃiː wɔz veriː mʌtʃ ʌpset
izgatottmn
  1. tumultuarisch
   tumʊl'tuaːrɪʃ
  1. hastig
   'hastɪç
  1. gereizt
   gə'raɪtst
  1. erregt
   ɛɐ'reːkt
  1. entspannt
   ɛnt'ʃpant
izgatottságfn
  1. e Erregung
   ɛɐ'reːgʊŋ
   1. többes szám:
   2. Erregungen
   1. birtokos eset:
   2. Erregung
  1. e Aufregung
   1. többes szám:
   2. Aufregungen
   1. birtokos eset:
   2. Aufregung
izgatottmn
izgatottanhsz
izgatottanhsz
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása