COVID-19 Fight
Összesen 487 találat 10 szótárban. Részletek
jó!isz
  1. very well!
   USA: ve'riː· we'l UK: veriː wel
  1. all right!
   USA: ɔː'l raɪ't UK: ɔːl raɪt
hsz
  1. well
   USA: we'l UK: wel
  1. Nagyon jól zongorázik.
    1. She plays the piano very well.
  2. Hála a Mindenhatónak, hogy olyan szerencsésen megkaparintotta az írásaikat!
    1. And thank Almighty God you got their papers so well!
  1. Minden jó, ha a vége jó.
    1. All's well that ends well.
  1. top notch
   USA: tɔ'p nɔ'tʃ UK: tɔp nɔtʃ
  1. sniffy
   USA: snɪ'fiː· UK: snɪfiː
  1. smart
   USA: smɔ'rt UK: smɑt
  1. slick
   USA: slɪ'k UK: slɪk
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. Minden embernek joga van az élethez.
    1. Everyone has the right to life.
  2. Minden jó volt, akármit csinált.
    1. Every thing he did, was right.
  1. Nice
   USA: niː's UK: niːs
  1. near
   USA: nɪ'r UK: nɪər
  1. Jake
   USA: ʤeɪ'k UK: ʤeɪk
  1. guileless
   USA: gaɪ'llʌ·s UK: gaɪlləs
  1. good
   USA: gʌ·d UK: gʊd
  1. A jó elnyeri méltó büntetését.
    1. No good deed goes unpunished.
  1. fit
   USA: fɪ't UK: fɪt
  1. fine
   USA: faɪ'n UK: faɪn
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. clean
   USA: kliː'n UK: kliːn
  1. boss
   USA: bɔː's UK: bɔs
  1. bitching
   UK: bɪtʃɪŋ
  1. bitching twitching
   UK: bɪtʃɪŋ twɪtʃɪŋ
  1. aces
   USA: eɪ'sʌ·z UK: eɪsɪz
jóakaratfn
  1. goodwill
   USA: gʊ·dwɪ'l UK: gʊdwɪl
  1. friendliness
   USA: fre'nliː·nʌ·s UK: frendlɪnəs
  1. benignity
   UK: bɪnɪgnɪtiː
  1. benevolence
   USA: bʌ·ne'vʌ·lʌ·ns UK: bɪnevələns
jóakarat játékokkif
  1. goodwill games
   USA: gʊ·dwɪ'l geɪ'mz UK: gʊdwɪl geɪmz
jóakaratúmn
  1. gracious
   USA: greɪ'ʃʌ·s UK: greɪʃəs
  1. benevolent
   USA: bʌ·ne'vʌ·lʌ·nt UK: bɪnevələnt
jóakaratúlagkif
  1. with good intent
   USA: wʌ·ð gʌ·d ɪ"nte'nt UK: wɪð gʊd ɪntent
jóakarófn
  1. friend
   USA: fre'nd UK: frend
jóalakúmn
jó alakúmn
  1. upstanding
   USA: ʌ'pstæ"ndɪ·ŋ UK: ʌpstændɪŋ
  1. strapping
   USA: stræ'pɪ·ŋ UK: stræpɪŋ
  1. stacked
   USA: stæ'kt UK: stækt
  1. shapely
   USA: ʃeɪ'pliː· UK: ʃeɪpliː
  1. neat
   USA: niː't UK: niːt
  1. be well set up
   USA: biː· we'l se't ʌ'p UK: biː wel set ʌp
jó alakú/megjelenésűkif
  1. have a fine figure
   USA: hæ'v eɪ' faɪ'n fɪ'gyəː· UK: hæv eɪ faɪn fɪgər
jó alkalom/ürügykif
  1. a peg to hang on
   USA: eɪ' pe'g tʌ· hæ'ŋ ɔ'n UK: eɪ peg tuː hæŋ ɔn
jó alkukif
  1. even bargain
   USA: iː'vʌ·n bɔ'rgʌ·n UK: iːvn bɑgɪn
jó arcemlékezetűfn
  1. physiognomist
   UK: fɪzɪɔnəmɪst
jóarcúkif
  1. he has good lines in his face
   USA: hiː' hʌ·z gʌ·d laɪ'nz ɪ'n hʌ·z feɪ's UK: hiː hæz gʊd laɪnz ɪn hɪz feɪs
jóban-rosszbankif
  1. through thick and thin
   USA: θruː' θɪ'k ʌ·nd θɪ'n UK: θruː θɪk ənd θɪn
  1. through foul and fair
   USA: θruː' faʊ'l ʌ·nd fe'r UK: θruː faʊl ənd feər
  1. for better for worse
   USA: frəː· be'təː· frəː· wəː's UK: fəː betər fəː wəːs
jó barátfn
  1. sidekick
   USA: saɪ'dkɪ"k UK: saɪdkɪk
jóbarátokkif
  1. fast friends
   USA: fæ'st fre'nz UK: fɑst frendz
jó barátokkif
  1. fast friends
   USA: fæ'st fre'nz UK: fɑst frendz
jó barátságfn
  1. good fellowship
   USA: gʌ·d fe'loʊ·ʃɪ"p UK: gʊd feloʊʃɪp
jó bőrfn
  1. szl number
   USA: nʌ'mbəː· UK: nʌmbər
  1. dolly
   USA: dɔ'liː· UK: dɔliː
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása