COVID-19 Fight
Összesen 77 találat 9 szótárban. Részletek
jövedelemfn
  1. takings
   USA: teɪ'kɪ·ŋz UK: teɪkɪŋz
  1. taking
   USA: teɪ'kɪ·ŋ UK: teɪkɪŋ
 1. gazd közg
  1. return
   USA: riː·təː'n UK: rɪtəːn
  1. rég rent
   USA: re'nt UK: rent
  1. proceeds
   USA: proʊ·siː'dz UK: proʊsiːdz
  1. income
   USA: ɪ'nkʌ"m UK: ɪŋkʌm
 2. bány
  1. get
   USA: gɪ't UK: get
  1. emoluments
   UK: ɪmɔljʊmənts
  1. earnings
   USA: əː'nɪ·ŋz UK: əːnɪŋz
  1. earning
   USA: əː'nɪ·ŋ UK: əːnɪŋ
jövedelemadófn
jövedelemadó-bevalláskif
jövedelemadó-kategóriakif
jövedelem-bevalláskif
  1. return of income
   USA: riː·təː'n ʌ·v ɪ'nkʌ"m UK: rɪtəːn ɔv ɪŋkʌm
jövedelembevalláskif
  1. return of income
   USA: riː·təː'n ʌ·v ɪ'nkʌ"m UK: rɪtəːn ɔv ɪŋkʌm
jövedelemkategóriafn
  1. income bracket
   UK: ɪŋkʌm brækɪt
jövedelemkategóriákkif
  1. income brackets
   USA: ɪ'nkʌ"m bræ'kʌ·ts UK: ɪŋkʌm brækɪts
jövedelemtöbblet-adókif
  1. excess profits tax
   USA: ɪ·kse's prɔ'fʌ·ts tæ'ks UK: ɪkses prɔfɪts tæks
  1. excess profit tax
   USA: ɪ·kse's prɔ'fʌ·t tæ'ks UK: ɪkses prɔfɪt tæks
állami jövedelemfn
  1. revenue
   USA: re'vʌ·nyuː" UK: revənjuː
illetéktelen jövedelemfn
  1. rake-off
   UK: reɪkɔːf
nemzeti jövedelemkif
  1. national income
   USA: næ'ʃnʌ·l ɪ'nkʌ"m UK: næʃnəl ɪŋkʌm
nettó jövedelemkif
  1. black
   USA: blæ'k UK: blæk
szép jövedelemkif
  1. comfortable income
   USA: kʌ'mfəː·tʌ·bʌ·l ɪ'nkʌ"m UK: kʌmftəbl ɪŋkʌm
szerény jövedelemkif
  1. slim income
   USA: slɪ'm ɪ'nkʌ"m UK: slɪm ɪŋkʌm
jövedelemfn
  1. átv r Zins
   'tsɪns
   1. többes szám:
   2. Zinsen
   1. birtokos eset:
   2. Zinses
  1. e Rente
   'rɛntə
   1. többes szám:
   2. Renten
   1. birtokos eset:
   2. Rente
  1. e Regie
   re'ʒiː
  1. r Ertrag
   ɛɐ'traːk
   1. birtokos eset:
   2. Ertrages
  1. e Einnahme
   'aɪnnaːmə
   1. többes szám:
   2. Einnahmen
   1. birtokos eset:
   2. Einnahme
  1. s Einkommen
   'aɪnkɔmən
  1. táj e Auskunft
   'aʊskʊnft
   1. birtokos eset:
   2. Auskunft
  1. átv r Anfall
  1. r Abwurf
   1. birtokos eset:
   2. Abwurfes
   3. Abwurfs
nemzeti jövedelemfn
jövedelemfn
jövedelemadófn
 1. gazd
jövedelemnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása