COVID-19 Fight
Összesen 37 találat 8 szótárban. Részletek
jegyzőkönyvfn
  1. report
   USA: rʌ·pɔː'rt UK: rɪpɔːt
  1. A baleset minden részletét rögzítették a jegyzőkönyvben.
    1. All details of the accident were recorded in the report.
  1. record
   USA: re'kəː·d UK: rɪkɔːd
  1. E jegyzőkönyvet továbbítani kell a Bizottságnak.
    1. This record shall be forwarded to the Commission.
  1. proceedings
   USA: prʌ·siː'dɪ·ŋz UK: prəsiːdɪŋz
  1. minutes
   USA: mɪ'nʌ·ts UK: mɪnɪts
jegyzőkönyvbe veszi
  1. register
   USA: re'ʤʌ·stəː· UK: reʤɪstər
jegyzőkönyvet felveszkif
  1. draw up minutes
   USA: drɔː' ʌ'p mɪ'nʌ·ts UK: drɔː ʌp mɪnɪts
jegyzőkönyvet vesz feli
  1. minute
   USA: maɪ·nyuː't UK: mɪnɪt
jegyzőkönyvvezetőfn
  1. court reporter
   USA: kɔː'rt rʌ·pɔː'rtəː· UK: kɔːt rɪpɔːtər
jelenlévő(k) pl. jegyzőkönyvnélfn
  1. attendee(s)
   USA: ʌ·te'ndiː·z UK: ətendiːz
az ügy nem nyilvános/titkosított jegyzőkönyvekif
  1. sealed record of the case
   USA: siː'ld re'kəː·d ʌ·v ðiː· keɪ's UK: siːld rɪkɔːd ɔv ðiː keɪs
jegyzőkönyvfn
  1. s Protokoll
   proto'kɔl
   1. többes szám:
   2. Protokolle
   1. birtokos eset:
   2. Protokolls
jegyzőkönyvfn
 1. pol
 2. jog
jegyzőkönyvet vesz feli
jegyzőkönyvvezetőfn
 1. röplabdában sp
jegyzőkönyvnincs
jegyzőkönyvnincs
jegyzőkönyvfn
jegyzőkönyvbe vesz / foglalnincs
jegyzőkönyvbe vesz / foglali
jegyzőkönyvet vezetőmn
jegyzőkönyveznincs
jegyzőkönyvezi
jegyzőkönyvvezetőnincs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása