COVID-19 Fight
Összesen 432 találat 11 szótárban. Részletek
jelfn
  1. token
   USA: toʊ'kʌ·n UK: toʊkən
  1. symbol
   USA: sɪ'mbʌ·l UK: sɪmbl
  1. stamp
   USA: stæ'mp UK: stæmp
  1. signal
   USA: sɪ'gnʌ·l UK: sɪgnəl
  1. signal
   USA: sɪ'gnʌ·l UK: sɪgnəl
  1. sign
   USA: saɪ'n UK: saɪn
  1. sign
   USA: saɪ'n UK: saɪn
  1. biz US score
   USA: skɔː'r UK: skɔːr
  1. par
   USA: pɔ'r UK: pɑr
  1. mark
   USA: mɔ'rk UK: mɑk
 1. gazd
  1. logo
   USA: loʊ'goʊ·
  1. indication
   USA: ɪ"ndʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɪndɪkeɪʃn
  1. denotation
   UK: diːnoʊteɪʃən
  1. augury
   UK: ɔːgjʊriː
jeladásfn
  1. signaling
   USA: sɪ'gnʌ·lɪ·ŋ UK: sɪgnəlɪŋ
  1. signal
   USA: sɪ'gnʌ·l UK: sɪgnəl
  1. beck
   USA: be'k UK: bek
jel; aláirfn
  1. sign
   USA: saɪ'n UK: saɪn
jelátalakítófn
  1. transducer
   USA: træ·nsduː'səː· UK: trænzduːtʃeɪər
jelbeszédfn
  1. signing
   USA: saɪ'nɪ·ŋ UK: saɪnɪŋ
  1. sign language
   USA: saɪ'n læ'ŋgwʌ·ʤ UK: saɪn læŋgwɪʤ
jelekfn
  1. symbols
   USA: sɪ'mbʌ·lz UK: sɪmblz
  1. chars
   UK: tʃɑz
  1. characters
   USA: kæ'rɪ·ktəː·z UK: kærəktəz
jeleket adi
  1. signal
   USA: sɪ'gnʌ·l UK: sɪgnəl
  1. signal
   USA: sɪ'gnʌ·l UK: sɪgnəl
jelen!kif
  1. on the spot!
   USA: ɔ'n ðiː· spɔ't UK: ɔn ðiː spɔt
jeleni
 1. orv
  1. present
   USA: pəː·ze'nt UK: prɪzent
  1. A Királynő is jelen volt a wimbledoni teniszbajnokság döntőin.
    1. The Queen was present to see the Wimbledon Championships finals.
  1. now
   USA: naʊ' UK: naʊ
jelenésfn
  1. shape
   USA: ʃeɪ'p UK: ʃeɪp
  1. phantom
   USA: fæ'nʌ·m UK: fæntəm
  1. phantasm
   USA: fæ"ntæ'zʌ·m UK: fæntæzəm
  1. apparition
   USA: æ"pəː·ɪ'ʃʌ·n UK: æpərɪʃn
jelenésszerűmn
  1. phantasmal
   UK: fæntæzməl
  1. apocalyptic
   USA: ʌ·pɔ"kʌ·lɪ'ptɪ·k UK: əpɔkəlɪptɪk
jelenetfn
  1. biz scene
   USA: siː'n UK: siːn
jeleneteket csináli
  1. biz carry on
   USA: kæ'riː· ɔ'n UK: kæriː ɔn
jelenet (érzelmi)fn
  1. scene
   USA: siː'n UK: siːn
jelenetet csinálkif
  1. make a scene
   USA: meɪ'k eɪ' siː'n UK: meɪk eɪ siːn
jelen időkif
  1. present tense
   USA: pəː·ze'nt te'ns UK: prɪzent tens
jelenkormn
  1. period
   USA: pɪ'riː·ʌ·d UK: pɪərɪəd
jelenkorimn
 1. geol
  1. recent
   USA: riː'sʌ·nt UK: riːsnt
jelenleghsz
  1. US skót presently
   USA: pre'zʌ·ntliː· UK: prezntliː
  1. present / at -
   USA: pəː·ze'nt æ't UK: prɪzent ət
  1. now
   USA: naʊ' UK: naʊ
  1. for the time being
   USA: frəː· ðiː· taɪ'm biː'ɪ·ŋ UK: fəː ðiː taɪm biːɪŋ
  1. currently
   USA: kəː'ʌ·ntliː· UK: kʌrəntliː
  1. A miniszterelnök jelenleg Brüsszelben folytat tárgyalásokat.
    1. The Prime Minister is currently having talks in Brussels.
  1. at the present time
   USA: æ't ðiː· pəː·ze'nt taɪ'm UK: ət ðiː prɪzent taɪm
  1. at the moment
   USA: æ't ðiː· moʊ'mʌ·nt UK: ət ðiː moʊmənt
  1. at present
   USA: æ't pəː·ze'nt UK: ət prɪzent
jelenlegimn
  1. present
   USA: pəː·ze'nt UK: prɪzent
  1. A jelentés a tömegközlekedés jelenlegi állapotáról szól.
    1. The report is about the present state of public transport.
  2. Előterjesztette elméletét a kontinensvándorlásról.
    1. He presented his theory of continental drift.
  1. current
   USA: kɔ'rʌ·nt UK: kʌrənt
  1. Itt jelenik meg a jelenlegi oldalszám.
    1. This shows the current page number.
  2. Ezzel befejeződik a mostani játék!
    1. This will be the end of the current game!
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása