COVID-19 Fight
Összesen 110 találat 9 szótárban. Részletek
jelentősmn
  1. significant
   USA: sɪ·gnɪ'fɪ·kʌ·nt UK: sɪgnɪfɪkənt
  1. Külföldi részleget nyitni jelentős esemény egy cég életében.
    1. Opening a foreign subsidiary is a significant event in a company's life.
  2. Lényeges különbség van a felnőtt kutyák és a kölyökkutyák táplálása között.
    1. There is a significant difference between feeding an adult dog or a puppy.
  1. signal
   USA: sɪ'gnʌ·l UK: sɪgnəl
  1. remarkable
   USA: riː·mɔ'rkʌ·bʌ·l UK: rɪmɑkəbl
  1. purposeful
   USA: pəː'pʌ·sfʌ·l UK: pəːpəsfəl
  1. pregnant
   USA: pre'gnʌ·nt UK: pregnənt
  1. outstanding
   USA: aʊ"tstæ'ndɪ·ŋ UK: aʊtstændɪŋ
  1. Számos kiváló festő élt Párizsban, sokan közülük a Montmartre-on.
    1. Many outstanding painters lived in Paris, many of them in Montmartre.
  2. A tanév alatt kiemelkedő teljesítményt nyújtó diákokat egyhetes balatonparti nyaralással jutalmazzák.
    1. Students with an outstanding performance during the schoolyear will be awarded with a one-week trip to Lake Balaton.
  1. notable
   USA: noʊ'tʌ·bʌ·l UK: noʊtəbl
  1. momentous
   USA: moʊ·me'ntʌ·s UK: məmentəs
  1. leading
   USA: liː'dɪ·ŋ UK: liːdɪŋ
  1. important
   USA: ɪ"mpɔː'rtʌ·nt UK: ɪmpɔːtnt
  1. heavy
   USA: he'viː· UK: heviː
  1. appreciable
   USA: ʌ·priː'ʃʌ·bʌ·l UK: əpriːʃəbl
jelentőségfn
  1. significance
   USA: sɪ·gnɪ'fɪ·kʌ·ns UK: sɪgnɪfɪkəns
  1. purport
   USA: pəː·pɔː'rt UK: pəːpət
  1. notability
   UK: noʊtəbɪlɪtiː
  1. moment
   USA: moʊ'mʌ·nt UK: moʊmənt
  1. magnitude
   USA: mæ'gnʌ·tuː"d UK: mægnɪtjuːd
  1. consequence
   USA: kɔ'nsʌ·kwʌ·ns UK: kɔnsɪkwəns
  1. bearing
   USA: be'rɪ·ŋ UK: beərɪŋ
  1. account
   USA: ʌ·kaʊ'nt UK: əkaʊnt
jelentőségekif
  1. of interest
   USA: ʌ·v ɪ'ntəː·ʌ·st UK: ɔv ɪntrəst
jelentőségét csökkentii
  1. de-emphasize
   USA: diː·e'mfʌ·saɪ"z
jelentősége van vki számárai
jelentőséggel bíri
  1. count
   USA: kaʊ'nt UK: kaʊnt
jelentőségteljesmn
  1. meaningful
   USA: miː'nɪ·ŋfʌ·l UK: miːnɪŋfəl
jelentőségteljesenhsz
  1. meaningly
   UK: miːnɪŋliː
jelentőségteljes tekintetkif
  1. look of deep significance
   USA: lʊ'k ʌ·v diː'p sɪ·gnɪ'fɪ·kʌ·ns UK: lʊk ɔv diːp sɪgnɪfɪkəns
jelentősenhsz
  1. significantly
   USA: sɪ·gnɪ'fɪ·kʌ·ntliː· UK: sɪgnɪfɪkəntliː
  1. notably
   USA: noʊ'tʌ·bliː· UK: noʊtəbliː
  1. appreciably
   USA: ʌ·priː'ʃʌ·bliː· UK: əpriːʃəbliː
jelentős hatáskif
  1. telling affect
   USA: te'lɪ·ŋ ʌ·fe'kt UK: telɪŋ əfekt
jelentős, számottevő; őrnagyfn
  1. major
   USA: meɪ'ʤəː· UK: meɪʤər
jelentős szerepe van vmibeni
igen jelentőskif
  1. of great consequence
   USA: ʌ·v greɪ't kɔ'nsʌ·kwʌ·ns UK: ɔv greɪt kɔnsɪkwəns
nem jelentősmn
  1. small-time
   UK: smɔːltaɪm
nincs jelentőségekif
  1. cut no ice
   USA: kʌ't noʊ' aɪ's UK: kʌt noʊ aɪs
következtetés; jelentőség, horderőfn
  1. implication
   USA: ɪ"mplʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɪmplɪkeɪʃn
csekély jelentőségűmn
  1. marginal
   USA: mɔ'rʤʌ·nʌ·l UK: mɑʤɪnl
  1. it is of little amount
   USA: ʌ·t ʌ·z ʌ·v lɪ'tʌ·l ʌ·maʊ'nt UK: ɪt ɪz ɔv lɪtl əmaʊnt
nagy jelentőségűkif
  1. of great importance
   USA: ʌ·v greɪ't ɪ"mpɔː'rtʌ·ns UK: ɔv greɪt ɪmpɔːtns
  1. momentous
   USA: moʊ·me'ntʌ·s UK: məmentəs
nagy jelentőségű eseménykif
  1. event of great significance
   USA: iː·ve'nt ʌ·v greɪ't sɪ·gnɪ'fɪ·kʌ·ns UK: ɪvent ɔv greɪt sɪgnɪfɪkəns
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása