Összesen 34 találat 2 szótárban. Részletek
jelenti
  1. átv heißen
  1. átv deuten
   'dɔʏtən
  1. darstellen
   'daːɐʃtɛlən
  1. berichten
   bə'rɪçtən
  1. Bedeuten
   bə'dɔʏtən
jelentkeziki
  1. tanfolyamra stb. anmelden
jelentkeziki
  1. iskolában melden
   'mɛldən
jelentkeziki
  1. stellen
   'ʃtɛlən
  1. stellen s.
   'ʃtɛlən 'ɛs
  1. melden s.
   'mɛldən 'ɛs
  1. anzeigen
   'antsaɪgən
jelentkezésfn
  1. e Meldung
   'mɛldʊŋ
   1. többes szám:
   2. Meldungen
   1. birtokos eset:
   2. Meldung
jelentkezési lapfn
jelentékenymn
  1. signifikant
   zɪgnifi'kant
  1. namhaft
   'naːmhaft
  1. erklecklich
   ɛɐ'klɛklɪç
  1. erheblich
   ɛɐ'heːplɪç
  1. átv dick
   'dɪk
  1. bedeutend
   bə'dɔʏtənt
jelentéktelenmn
  1. vmilyen összefüggésben irrelevant
   'ɪrelevant
jelentéktelenségfn
  1. e Unerheblichkeit
   1. birtokos eset:
   2. Unerheblichkeit
  1. e Kleinigkeit
   'klaɪnɪçkaɪt
   1. többes szám:
   2. Kleinigkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Kleinigkeit
  1. e Kleinheit
   1. birtokos eset:
   2. Kleinheit
  1. e Charakterlosigkeit
   ka'raktɐloːzɪçkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Charakterlosigkeit
  1. e Belanglosigkeit
   bə'laŋloːzɪçkaɪt
   1. birtokos eset:
   2. Belanglosigkeit
  1. e Bedeutungslosigkeit
   bə'dɔʏtʊŋsloːzɪçkaɪt
   1. többes szám:
   2. Bedeutungslosigkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Bedeutungslosigkeit
jelentésfn
  1. r Sinn
   'zɪn
   1. többes szám:
   2. Sinne
   1. birtokos eset:
   2. Sinnes
   3. Sinns
  1. r Report
   re'pɔɐt
   1. többes szám:
   2. Reporte
   1. birtokos eset:
   2. Reportes
   3. Reports
  1. e Relation
   rela'tsioːn
   1. többes szám:
   2. Relationen
   1. birtokos eset:
   2. Relation
  1. e Rechenschaft
   1. többes szám:
   2. Rechenschaften
   1. birtokos eset:
   2. Rechenschaft
  1. e Meldung
   'mɛldʊŋ
   1. többes szám:
   2. Meldungen
   1. birtokos eset:
   2. Meldung
  1. s Dezernat
   detsɛɐ'naːt
   1. többes szám:
   2. Dezernate
   1. birtokos eset:
   2. Dezernates
   3. Dezernats
  1. r Bericht
   bə'rɪçt
   1. többes szám:
   2. Berichte
   1. birtokos eset:
   2. Berichtes
   3. Berichts
  1. e Bedeutung
   bə'dɔʏtʊŋ
  1. e Anzeige
   'antsaɪgə
   1. többes szám:
   2. Anzeigen
   1. birtokos eset:
   2. Anzeige
jelentést teszi
  1. Bericht erstatten
   bə'rɪçt ɛɐ'ʃtatən
jelentéstanfn
  1. e Semantik
   ze'mantɪk
   1. birtokos eset:
   2. Semantik
jelentéstevõfn
jelentõskif
  1. von Belang
   'fɔn bə'laŋ
  1. namhaft
   'naːmhaft
  1. erheblich
   ɛɐ'heːplɪç
  1. bedeutend
   bə'dɔʏtənt
jelentõségfn
  1. e Bedeutung
   bə'dɔʏtʊŋ
jelentõséget/fontosságot megállapíti
  1. gewichten
   gə'vɪçtən
jelentőmn
  1. anzeigend
   'antsaɪgənt
jelentősmn
  1. wichtig
   'vɪçtɪç
  1. átv schwer
   'ʃveːɐ
  1. irod prominent
   promi'nɛnt
  1. namhaft
   'naːmhaft
  1. gelegen
   gə'leːgən
  1. bedeutend
   bə'dɔʏtənt
jelentőségfn
  1. e Wichtigkeit
   'vɪçtɪçkaɪt
   1. többes szám:
   2. Wichtigkeiten
   1. birtokos eset:
   2. Wichtigkeit
  1. r Wert
   'veːɐt
  1. átv e Schwere
   1. birtokos eset:
   2. Schwere
  1. e Relevanz
   rele'vants
   1. többes szám:
   2. Relevanzen
   1. birtokos eset:
   2. Relevanz
  1. átv e Größe
   1. többes szám:
   2. Größen
   1. birtokos eset:
   2. Größe
  1. átv s Format
   fɔɐ'maːt
   1. többes szám:
   2. Formate
   1. birtokos eset:
   2. Formates
   3. Formats
  1. r Belang
   bə'laŋ
   1. többes szám:
   2. Belange
   1. birtokos eset:
   2. Belanges
   3. Belangs
  1. e Bedeutung
   bə'dɔʏtʊŋ
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása