Összesen 302 találat 9 szótárban. Részletek
jellegfn
  1. trait
   USA: treɪ't UK: treɪt
  1. tenor
   USA: te'nəː· UK: tenər
  1. style
   USA: staɪ'l UK: staɪl
  1. strain
   USA: streɪ'n UK: streɪn
  1. stamp
   USA: stæ'mp UK: stæmp
  1. rég proper
   USA: prɔ'pəː· UK: prɔpər
  1. A réz egyik tulajdonsága, hogy a hőt és az elektromosságot is jól vezeti.
    1. One of the properties of copper is that it conducts heat and electricity very well.
    1. One of the properties of copper is that it conducts heat and electricity very well.
  1. nature
   USA: neɪ'tʃəː· UK: neɪtʃər
  1. modality
   USA: mʌ·dæ'lʌ·tiː· UK: moʊdælɪtiː
  1. kind
   USA: kaɪ'nd UK: kaɪnd
  1. Egy tőketársaság tőkéjének emelése történhet bármilyen jellegű vagyoni hozzájárulással.
    1. An increase in the capital of a capital company could be made by contribution of assets of any kind.
  1. átv complexion
   USA: kʌ·mpe'kʃʌ·n UK: kəmplekʃn
  1. character
   USA: ke'rɪ·ktəː· UK: kærəktər
  1. aspect
   USA: æ'spe"kt UK: æspekt
jellegtelenmn
  1. null
   USA: nʌ'l UK: nʌl
  1. featureless
   USA: fiː'tʃəː·lʌ·s UK: fiːtʃələs
jellegzetesi
  1. typify
   USA: tɪ'pʌ·faɪ" UK: tɪpɪfaɪ
  1. typical
   USA: tɪ'pʌ·kʌ·l UK: tɪpɪkl
  1. specific
   USA: spʌ·sɪ'fɪ·k UK: spəsɪfɪk
  1. representative
   USA: re"prʌ·ze'nʌ·tɪ·v UK: reprɪzentətɪv
  1. pronounced
   USA: prʌ·naʊ'nst UK: prənaʊnst
  1. peculiar
   USA: pʌ·kyuː'lyəː· UK: pɪkjuːlɪər
  1. marked
   USA: mɔ'rkt UK: mɑkt
jellegzetes alakjai
  1. typify
   USA: tɪ'pʌ·faɪ" UK: tɪpɪfaɪ
jellegzetességfn
  1. trait
   USA: treɪ't UK: treɪt
  1. physiognomy
   UK: fɪzɪɔnəmiː
  1. feature
   USA: fiː'tʃəː· UK: fiːtʃər
  1. distinctiveness
   USA: dɪ"stɪ'ŋktɪ·vnʌ·s UK: dɪstɪŋktɪvnɪs
  1. criterion, criteria
   USA: kraɪ·tɪ'riː·ʌ·n kraɪ·tɪ'riː·ʌ· UK: kraɪtɪərɪən kraɪtɪərɪə
  1. characteristic
   USA: ke"rʌ·ktəː·ɪ'stɪ·k UK: kærɪktərɪstɪk
jellegzetesség, tulajdonságfn
  1. feature
   USA: fiː'tʃəː· UK: fiːtʃər
jellegzetes szagúmn
  1. tangy
   UK: tæŋiː
állandó jellegkif
  1. fixity of tenure
   UK: fɪksɪtiː ɔv tenjʊər
átmeneti jellegfn
  1. transience
   USA: træ'nziː·ʌ·ns UK: trænzɪəns
diszharmonikus jellegfn
egynemű jellegfn
  1. unisexuality
   UK: juːnɪsekʃʊælɪtiː
fenséges jellegfn
  1. grandiosity
   UK: grændɪɔsɪtiː
hasonló/rokon jellegmn
  1. akin
   USA: ʌ·kɪ'n UK: əkɪn
helyi jellegfn
  1. localism
   UK: loʊkəlɪzəm
hiányzó jellegfn
időszakos jellegfn
kispolgári jellegfn
lovagi jellegfn
  1. knightliness
   UK: naɪtlɪnəs
megbocsátható jellegfn
  1. veniality
   UK: viːnɪælɪtiː
megkülönböztető jellegfn
  1. distinctiveness
   USA: dɪ"stɪ'ŋktɪ·vnʌ·s UK: dɪstɪŋktɪvnɪs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása