Összesen 454 találat 17 szótárban. Részletek
jogi
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. Minden embernek joga van az élethez.
    1. Everyone has the right to life.
  2. Minden jó volt, akármit csinált.
    1. Every thing he did, was right.
  1. legal
   USA: liː'gʌ·l UK: liːgl
 1. jog
  1. claim
   USA: kleɪ'm UK: kleɪm
  1. claim
   USA: kleɪ'm UK: kleɪm
jogalapfn
  1. claim
   USA: kleɪ'm UK: kleɪm
jogállamkif
  1. constitutional state
   USA: kɔ"nstʌ·tuː'ʃʌ·nʌ·l steɪ't UK: kɔnstɪtjuːʃənl steɪt
jogarfn
  1. sceptre
   USA: ske'ptəː· UK: septər
  1. scepter
   UK: septə
  1. szl poker
   USA: poʊ'kəː· UK: poʊkər
  1. mace
   USA: meɪ's UK: meɪs
jogarhordozófn
  1. poker
   USA: poʊ'kəː· UK: poʊkər
jogászfn
  1. templar
   USA: te'mpləː· UK: templə
  1. limb of the law
   USA: lɪ'm ʌ·v ðiː· lɔ' UK: lɪm ɔv ðiː lɔː
 1. jog
  1. jurist
   USA: ʤʊ'rɪ"st UK: ʤʊərɪst
  1. jurisprudent
   UK: ʤʊərɪspruːdnt
jogászimn
  1. judicial
   USA: ʤuː·dɪ'ʃʌ·l UK: ʤuːdɪʃl
jogásziasmn
  1. legalistic
   USA: le"gʌ·lɪ'stɪ·k UK: liːgəlɪstɪk
jogátruházásfn
  1. delegation
   USA: de"lʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: delɪgeɪʃn
jogbiztonság (EU)kif
  1. legal certainty
   USA: liː'gʌ·l səː'tʌ·ntiː· UK: liːgl səːtntiː
jogcímfn
  1. Shakes title
   USA: taɪ'tʌ·l UK: taɪtl
  1. pretense
   USA: priː·te'ns UK: prɪtens
  1. pretence
   UK: prɪtens
  1. rég due
   USA: dyuː' UK: djuː
  1. claim
   USA: kleɪ'm UK: kleɪm
jogdíjfn
  1. royalty
   USA: rɔɪ'ʌ·ltiː· UK: rɔɪəltiː
jogellenes cselekményfn
  1. miscarriage
   USA: mɪ"ske'rʌ·ʤ UK: mɪskærɪʤ
jogellenesen elveszi
  1. extort
   USA: ɪ·kstɔː'rt UK: ɪkstɔːt
jogellenesen használ feli
  1. misapply
   USA: mɪ"sʌ·plaɪ' UK: mɪsəplaɪ
jogelődkif
  1. predecessor in title
   USA: pre'dʌ·se"səː· ɪ'n taɪ'tʌ·l UK: priːdɪsesər ɪn taɪtl
jogerőkif
  1. legal force
   USA: liː'gʌ·l fɔː'rs UK: liːgl fɔːs
jogerősmn
  1. legally binding
   USA: liː'gʌ·liː· baɪ'ndɪ·ŋ UK: liːgəliː baɪndɪŋ
jogfeladásfn
  1. waiver
   USA: weɪ'vəː· UK: weɪvər
jogfenntartássalkif
  1. without prejudice
   USA: wɪ"ðaʊ't pre'ʤʌ·dʌ·s UK: wɪðaʊt preʤʊdɪs
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása