COVID-19 Fight
Összesen 31 találat 7 szótárban. Részletek
juttatásfn
  1. assignment
   USA: ʌ·saɪ'nmʌ·nt UK: əsaɪnmənt
  1. allowance
   USA: ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: əlaʊəns
  1. Azok akik állásukat a válság miatt veszítették el, havi munkanélküli juttatásban részesülnek.
    1. People losing their job due to the crisis shall be eligible for a monthly unemployment allowance.
  1. allotment
   USA: ʌ·lɔ'tmʌ·nt UK: əlɔtmənt
  1. allocation
   USA: æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: æləkeɪʃn
juttatás, elosztás, itt (PHARE)fn
  1. allocation
   USA: æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: æləkeɪʃn
kifejezésre juttatásfn
  1. formulation
   USA: fɔː"rmyuː·leɪ'ʃʌ·n UK: fɔːmjʊleɪʃn
külön juttatásfn
  1. bonus
   USA: boʊ'nʌ·s UK: boʊnəs
személyi juttatáskif
  1. personal allowance
   USA: pəː'sʌ·nʌ·l ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: pəːsənl əlaʊəns
természetbeni juttatásfn
  1. tommy
   USA: tɔ'miː· UK: tɔmiː
fizetésen kívüli juttatásfn
  1. fringe benefit
   USA: frɪ'nʤ be'nʌ·fɪ"t UK: frɪnʤ benɪfɪt
osztalékon kívüli juttatáskif
  1. capital bonus
   USA: kæ'pʌ·tʌ·l boʊ'nʌ·s UK: kæpɪtəl boʊnəs
helyi költségvetési juttatás - A munkaprogram jóváhagyásával életbelépő költségjuttatási felhatalmazás, amelynek alapján az adott program helyi irányítója a program költségeit biztosítja. (PHARE)kif
  1. local budget allocation
   USA: loʊ'kʌ·l bʌ'ʤʌ·t æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: loʊkl bʌʤət æləkeɪʃn
helyi költségvetési juttatás (EU)kif
  1. local budget allocation
   USA: loʊ'kʌ·l bʌ'ʤʌ·t æ"lʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: loʊkl bʌʤət æləkeɪʃn
juttatásfn
  1. r Zuschuss
   1. birtokos eset:
   2. Zuschusses
  1. e Leistung
   'laɪstʊŋ
   1. többes szám:
   2. Leistungen
   1. birtokos eset:
   2. Leistung
  1. r Dienst
   'diːnst
   1. többes szám:
   2. Dienste
   1. birtokos eset:
   2. Dienstes
   3. Diensts
juttatásfn
juttatásnincs
érvényre juttatásnincs
 1. pl. képességeké
kifejezésre juttatásnincs
vagyonhoz juttatásfn
földbirtok juttatása spanyol hódítóknak v. bevándorlóknak a bennszülöttek evangelizációja és védelme fejébennincs
 1. Közép- és Dél-Amerika
béren kívüli juttatásnincs
  1. rég mancia
  1. gratifica
   gratífica
Hiányzó szó jelzése, hozzáadása